Skip to: Levensloopbegeleiding bij autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Levensloopbegeleiding bij autisme

Spreker:               Jan-Pieter Teunisse
Tijd:                      14.50 – 15.20 uur

Abstract

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de rol van levensloopbegeleider zich kan gaan ontwikkelen tot een spil in de samenwerking tussen de persoon met autisme, zijn/haar naasten en de betrokken professionals in zorg en welzijn. De levensloopbegeleider richt zich op het versterken van empowerment en zelfregie door ondersteuning in de leefwereld van de persoon met autisme en diens naasten. Niet de problematiek is leidend, maar het vergroten van de mogelijkheden op een betekenisvol leven. Het sociaal netwerk is daarbij de context waarbinnen de persoon met autisme dat betekenisvol leven probeert vorm te geven. Een levensloopbegeleider heeft daarom ook een verbindende taak binnen het informele en professionele netwerk, door bij te dragen aan begrip en acceptatie van het autisme en een verwachtingsvolle houding ten aanzien van de mogelijkheden. Besproken wordt hoe levensloopbegeleiding het vertrouwen kan geven jezelf te zijn, ook als je anders bent.

Spreker

Jan-Pieter Teunisse is in 1996 gepromoveerd op onderzoek naar de gezichtswaarneming bij mensen met autisme, en is sindsdien als onderzoeker en neuropsycholoog/gz-psycholoog verbonden aan het Dr Leo Kannerhuis. Sinds 2008 is hij daarnaast lector Autisme aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Onder de noemer ‘Volwaardig Leven met Autisme’ richt hij zich met praktijkgericht onderzoek op de rol van levensloopbegeleiding, sociale netwerken en technologie in de ondersteuning en behandeling van mensen met autisme.

Back To Top