Skip to: Een alternatief verhaal om autisme te begrijpen

Kenniscentrum Phrenos website

Een alternatief verhaal om autisme te begrijpen

Spreker:               Floortje Scheepers,
Tijd:                      11.15 – 11.45 uur

Abstract

De DSM is leidend geworden in de GGZ als het gaat om het begrijpen van problemen en stellen van indicaties voor behandeling en begeleiding. Veel mensen willen de DSM als model niet loslaten uit angst voor chaos of het ontstaan van onduidelijkheid over wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Er is behoefte aan een alternatief narratief waardoor we minder bang zullen zijn voor chaos en onduidelijkheid. Kunnen we vanuit het aanvaarden van de complexiteit van menselijk gedrag en de enorme invloed van interacties op ons functioneren wellicht komen tot zo’n alternatief narratief. En kan in dat alternatieve narratief zelfmanagement centraal komen te staan? Laten we er samen het gesprek over aan gaan en onderzoeken hoever we komen.

Spreker

Floortje Scheepers is (kinder- en jeugd)psychiater en medisch afdelingshoofd van de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Zij is tevens hoogleraar innovatie en wetenschappelijk directeur van kenniscentrum Phrenos. Haar onderzoek richt zich op het gebruik van klinische (big) data voor het ontsluiten van praktijkkennis, narratief onderzoek naar ervaringskennis en de transformatie naar herstelondersteunende netwerkzorg. Floortje is lid van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland.

Back To Top