Skip to: Achtergrond workshop – Samenwerken in de triade: een kwestie van perspectief

Kenniscentrum Phrenos website

Achtergrond workshop – Samenwerken in de triade: een kwestie van perspectief

Herstel bij een ernstige psychische aandoening, waaronder kwetsbaarheid voor psychose, is een persoonlijk en uniek proces, maar belangrijke anderen (naasten, behandelaren) hebben wel invloed op dit proces. In de langdurige zorg zijn de drie partijen vaak langdurig bij elkaar betrokken, en hun samenwerkingsverband gericht op herstel wordt ook wel “de triade” genoemd.

Er bestaan verschillende interventies die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking tussen de persoon met een ernstige psychische aandoening, de zorgprofessionals(s) en de naaste(n). Uit onderzoek blijkt veelvuldig dat dergelijke interventies positieve effecten hebben, zowel voor cliënten (bv minder heropnames) als voor naasten (bv vermindering van belasting en stress). Ook voor zorgprofessionals kan het nieuwe inzichten opleveren.

In praktijk en uit onderzoek blijkt ook dat er allerlei belemmeringen kunnen bestaan voor de samenwerking tussen de partijen in de triade. Een van die belemmeringen is dat cliënten, naasten en zorgprofessionals verschillende perspectieven kunnen hebben op de situatie en op de samenwerking.

In de kwalitatieve studie “Herstel In Perspectief” beschreven wij, op basis van interviews en focusgroepen met deelnemers aan triades in de langdurige zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening, processen die belangrijk zijn bij samenwerking in de triade. In de studie kwam de centrale rol van perspectiefverschillen bij de samenwerking nogmaals naar voren, en het belang van het kennen van elkaars perspectief.

Back To Top