Skip to: Achtergrond workshop – Drie kunnen meer dan één

Kenniscentrum Phrenos website

Achtergrond workshop – Drie kunnen meer dan één

Lectoraat GGZ en Samenleving, Windsheim te Zwolle, GGNet, Dimence en RIBW Overijssel zijn in 2020 samen gestart aan dit project om de samenwerking tussen cliënten, naastbetrokken en professionals te verbeteren. In het project kwam duidelijk naar voren dat cliënten, naasten en professionals in de samenwerking in de driehoek veel voelen en denken wat ze niet uitspreken. Hierbij zitten factoren zoals behandelschade, stigma, machtsverhoudingen, afhankelijkheid, en schaamte in de weg. Om een open en goed functionerende samenwerking aan te kunnen gaan, is het van belang dat de betrokkenen in de driehoek zich meer gaan uitspreken. En een eerste stap hierbij is bewustwording van het feit dat deze onuitgesproken gevoelens en gedachten de samenwerking in de weg zitten.

Om mensen hiervan bewust te maken zijn meerdere werkvormen ontwikkeld en één daarvan is een spelsessie. Een spelsessie waarin professionals, naasten en cliënten kunnen ervaren dat in de samenwerking veel ongezegd blijft, wat dit doet met de samenwerking en wat er gebeurt wanneer gedachten en gevoelens wél worden uitgesproken.

Back To Top