Skip to: Achtergrond workshop – Bouwen aan herstel (Yucelmethode)

Kenniscentrum Phrenos website

Achtergrond workshop – Bouwen aan herstel (Yucelmethode)

Hoewel 85% van de cliënten met een psychose last heeft van cognitieve problemen (Reichenberg et al., 2009) bestaat de behandeling volgens de zorgstandaard psychose (Akwa GGZ, 2017; Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, 2017) voornamelijk uit talige interventies gericht op de behandeling van psychotische symptomen. Deze talige interventies sluiten lang niet altijd aan bij wat mensen helpt om weer grip te krijgen op hun leven. De Yucelmethode is een methode waarbij abstracte taal wordt omzet naar beeldtaal wat zorgt voor een ander perspectief en is een welkome aanvulling op de interventies die beschreven staan in de zorgstandaard.

Bij de Yucelmethode ligt de focus op eigen kracht, de mens als geheel in de persoonlijke context. Bij het werken met de Yucelmethode is de hulpvrager zelf eigenaar van het proces en bepaalt zelf de positieve beïnvloeding van zijn leven richting herstel.
Herstelkracht wordt gevoed door het inzicht meer te zijn dan problemen/ziekte. Door het maken van een opstelling visualiseert de hulpvrager de gevolgen van de kwetsbaarheden en hoe hier mee om te gaan.

Back To Top