Skip to: Samen over de brug

Kenniscentrum Phrenos website

Samen over de brug

Aanzienlijk meer herstel van mensen met ernstige psychische problemen. Alleen met elkaar kunnen we dat realiseren. Al in 2014 was dit een van de belangrijke boodschappen van het rapport Over de brug. Dit rapport gaf een duidelijke visie op wat er nodig is om herstel, positieve gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren.

Krachten bundelen

Begin 2021, ruim 6 jaar later, concluderen we dat deze visie vruchtbare bodem heeft gevonden in veel regionale en landelijke initiatieven. Tegelijk stellen we vast dat er in het dagelijks leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen nog onvoldoende is veranderd en dat de veelheid aan initiatieven kan leiden tot onbedoelde versnippering.

Door onze krachten te bundelen en samen te werken, willen we de komende vijf jaar die verandering wél zichtbaar maken. Op basis van onze gedeelde waarden, zetten we vol in op veranderingen in het leven van cliënten en bij professionals op de werkvloer. Het gaat ons om meer persoonlijk herstel, meer regie over je eigen leven en betere (toegang) tot zorg. En we richten ons op maatschappelijke inclusie en keren ons tegen stigmatisering. Samen gaan we over de brug. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Samen over de brug

Samen over de brug is een netwerkaanpak van Over de brug en gericht op ‘samen doen’. Door de bestaande initiatieven te verbinden en versterken met de andere partijen en initiatieven die zich hiermee verbonden voelen, stellen we de komende maanden een inhoudelijke agenda op met de intentie deze vast te stellen op bestuurlijk niveau. Daarna bieden we een open platform voor alle belanghebbenden om ervaringen te delen en coalities te sluiten om op inhoudelijke thema’s aan de slag te gaan.

Samen over de brug wordt gedragen door Kenniscentrum Phrenos, MIND, de Nederlandse ggz, Valente en de VNG.

Meer informatie

Meer weten en op de hoogte blijven? Lees in onze oproep meer over onze veranderstrategie en alle deelnemers. Benader Chrisje Couwenbergh van Kenniscentrum Phrenos of geef je op voor onze nieuwsbrief.

Aan de projectgroep van Over de Brug zijn de volgende mensen en partijen verbonden: Jan Berndsen (Instituut voor Positieve Gezondheid (IPH)); Marieke Boele van Hensbroek (Zilveren Kruis Achmea); Chrisje Couwenbergh (Kenniscentrum Phrenos); Philippe Delespaul (Universiteit Maastricht); Liesbeth van Gent (de Nederlandse GGZ, Waardenetwerk Volwaardig Burgerschap); Irene van de Giessen (Herstel Talent); Ronald van Gool (GGZ inGeest/V&VN); René Keet (GGZ NHN); Ico Kloppenburg (VNG); Hans Kroon (Trimbos-instituut); Ralph Kupka (Amsterdam UMC-VUmc); Kees Lemke (Herstel voor Iedereen); Tom van Mierlo (Reinier van Arkel/Netwerkpsychiatrie); Niels Mulder (Parnassia Groep/Netwerkpsychiatrie); Elsbeth de Ruijter (GGZ NHN); Louise Olij (HVO-Querido/Valente); Floor Scheepers (UMCU/Kenniscentrum Phrenos); Ingeborg Siteur (Rivierduinen, voorzitter Waardenetwerk Waardenetwerk Volwaardig Burgerschap); Bert Stavenuiter (Ypsilon MIND); Nic Vos de Wael (MIND); Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos)

Back To Top