Skip to: Samen chronische psychische problematiek voorkomen

Kenniscentrum Phrenos website

Samen chronische psychische problematiek voorkomen

Kenniscentrum Phrenos en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelen samen een nieuw kennisdossier en een kennisagenda rond de vraag: hoe kunnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie door optimale samenwerking voorkomen dat psychische aandoeningen chronisch worden?

Gedeelde visie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Kenniscentrum Phrenos koesteren al enige tijd de wens om meer samen te werken. Beide kenniscentra focussen op psychiatrie in brede zin. Zij willen de meest recente kennis vanuit wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigen verzamelen, ontwikkelen en verspreiden onder professionals en andere betrokkenen. Bovendien delen zij de visie dat de levensloop centraal dient te staan.

Voor jongeren met psychische problemen is volwassen worden een uitdaging. Vanaf hun 18e verjaardag vallen zij namelijk officieel onder de volwassenenzorg. Zowel op onderzoeksgebied als in de praktijk sluit de zorg in de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz niet altijd goed op elkaar aan. De zogenaamde ‘knip’ die nu bij 18 jaar wordt gemaakt, belemmert continuïteit van zorg en kan herstel in de weg staan en chronische problemen voortbrengen.

Op zoek naar ontbrekende kennis

De samenwerkingspartners zetten door kennis uit hun netwerken te bundelen een belangrijke stap naar meer kennis over het voorkomen van chronische problematiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie. Dit is het komende jaar het startpunt voor de samenwerking.

Het kennisdossier over Transitiepsychiatrie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vormt voor dit project een belangrijke bron. Dit dossier is echter specifiek voor professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie opgesteld. De eerste stap is daarom nagaan welke benodigde kennis er vanuit de volwassenenpsychiatrie nog ontbreekt over de overgang naar volwassenheid en het voorkomen van chronische problematiek.

De volgende stap is een kennisagenda, gebaseerd op een serie verdiepende interviews met professionals en ervaringsdeskundigen. Met literatuuronderzoek gaan de kenniscentra daarna op zoek naar antwoorden op vragen uit de kennisagenda. Ten slotte verzamelen zij goede praktijkvoorbeelden: wat zijn op de lange termijn de werkzame factoren van een goede behandeling, en hoe waarborg je continuïteit van zorg in het overgangsgebied tussen jeugd en volwassenheid? Deze kennis, goede voorbeelden en vraagstukken vormen samen een nieuw kennisdossier.

Op de hoogte blijven

Vanuit het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werken Nienke Bekkema en Sara van der Weerd aan deze opdracht. Vanuit Kenniscentrum Phrenos zijn dit Sarita Sanches en Dorothé van Slooten.

Wilt u meer informatie of uw kennis delen? Neem dan contact op met Sara van der Weerd (s.vanderweerd@kenniscentrum-kjp.nl) of Dorothé van Slooten (dslooten@kcphrenos.nl).

Back To Top