Skip to: Ruimte maken voor herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Ruimte maken voor herstel

Onlangs is van Jos Dröes het boek Ruimte maken voor herstel: Mijn ontwikkeling als psychiater in de langdurende zorg 1976 – 2020 verschenen. We kennen Dröes als een begenadigd schrijver. Ook stond hij aan de wieg van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) in Nederland. Het boek handelt over zijn loopbaan in de ggz. Interessante kost!

Loopbaan van een bijzondere psychiater

In dit boek vertelt Jos Dröes hoe hij als psychiater in de herstelbeweging terechtgekomen is. Hij schrijft over zijn studietijd,  het werken als psychiater in de langdurende zorg op Endegeest eind jaren 70, zijn overstap naar Beschut Wonen  in de jaren 80 en later naar Bavo Europoort in Rotterdam. Uiteindelijk vindt Dröes zijn roeping bij de rehabilitatiebeweging en in de opkomst van de herstelbeweging.

Jos Dröes  geeft de lezer een inkijkje in zijn persoonlijke groei. Rehabilitatie en herstel helpen hem ontsnappen aan het stijve natuurwetenschappelijke frame van de medische psychiatrie. Maar uiteindelijk ziet hij alle nieuwe ontwikkelingen als pogingen tot verbetering van de zorg. De voornaamste conclusie is dat de persoonlijke beleving, het persoonlijk contact en de daarmee verbonden kennis een ruimere plaats verdienen in het professionele denken.

Het boek is uitgegeven door SWP en aldaar te bestellen

Back To Top