Skip to: Risico op laag zelfbeeld voor jongeren met autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Risico op laag zelfbeeld voor jongeren met autisme

Er is een verband tussen het hebben van een laag zelfbeeld en het ontstaan van depressieve, angstige en agressieve symptomen. Een Nederlands onderzoek concludeerde dat jongeren met autisme risico lopen een laag zelfbeeld te ontwikkelen, met alle problemen van dien.

De impliciete en expliciete gevoelens van eigenwaarde bij een groep jongeren met autisme werd vergeleken met die bij een groep peers die een ‘normale’ ontwikkeling doormaken. Ook werd gezocht naar verbanden tussen zelfbeeld (eigenwaarde/self-esteem) en gelijktijdig voorkomende internaliserende en externaliserende problemen. Expliciet self-esteem is hoe iemand zijn self-esteem beschrijft nadat daar over nagedacht is. De ouders vulden dezelfde test daarvoor voor hun kind in. Impliciet self-esteem stelt iemands self-esteem vast bij de uitvoering van een taak waarbij geen tijd is om erover te reflecteren.

Jongeren met autisme rapporteren lagere gevoelens van expliciet self-esteem dan jongeren uit de controlegroep. Hun ouders geven hun kinderen een nog lagere score. Er was geen verschil tussen de twee groepen voor het gemeten impliciet self-esteem. In de groep met autisme werd een duidelijke associatie gevonden tussen de mate van expliciet self-esteem en de mate van het hebben van depressieve symptomen, en tussen impliciet self-esteem en externaliserend gedrag. Jongeren met autisme lopen het risico een laag zelfbeeld te ontwikkelen en als dat plaatsvindt, lopen ze het risico op andere problemen.

Lees hier de samenvatting.

Van der Cruijsen R, Boyer BE. (2020). Explicit and implicit self-esteem in youth with autism spectrum disorders. Autism. 2020 Oct 15: Online ahead of print.

Link: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1362361320961006
Fotocredit: 愚木混株 Cdd20 via Pixabay

Back To Top