Skip to: Relatie verbetering modeltrouw en uitkomsten Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Kenniscentrum Phrenos website

Relatie verbetering modeltrouw en uitkomsten Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Betaald werk is een van de belangrijkste facetten in het maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische stoornissen (EPA). Om hen, als ze een werkwens hebben, te helpen bij het vinden en behouden van werk, wordt landelijk  Individuele Plaatsing en Steun (IPS) uitgevoerd bij ggz-behandelinstellingen en RIBW’s. Uit talrijke studies is gebleken dat IPS effectief is in het ondersteunen naar werk. Daarom wordt IPS op vele landen in de wereld geïmplementeerd.

Modeltrouwmetingen en kwartaalcijfers

Anno 2019 voeren  33 programma’s  in ggz-instellingen en RIBW’s in Nederland IPS uit. Om positieve effecten met IPS voor cliënten te bereiken is het belangrijk dat deze programma’s IPS zo goed mogelijk volgens het model (modelgetrouw) uitvoeren. Om modelgetrouwheid vast te stellen voert Kenniscentrum Phrenos een keer in de twee jaar bij al deze IPS-programma’s modeltrouwmetingen uit. Ook worden ieder kwartaal data verzameld over onder andere de werkuitkomsten (hoeveel procent van de cliënten heeft een betaalde baan) die IPS-programma’s hebben bereikt.

Wetenschappelijk artikel

Kenniscentrum Phrenos heeft in de afgelopen vijf jaar systematisch gegevens over de modeltrouw en de uitkomsten van IPS verzameld. Over deze gegevens hebben De Winter et al. onlangs een artikel gepubliceerd in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.  De auteurs hebben getracht twee vragen te beantwoorden: 1. In hoeverre verbeteren IPS-programma’s wat betreft modeltrouw en werkuitkomsten in de loop der  tijd? 2. Is verbetering van modeltrouw een goede voorspeller voor verbetering van werkuitkomsten in de loop der tijd binnen de IPS-programma’s?

Langere ervaring met IPS geeft betere score

Uit de analyses over de afgelopen jaren kwam naar voren dat zowel de werkuitkomsten (zie figuur 1) als de modeltrouwcijfers significant zijn verbeterd  in de afgelopen jaren (een gemiddelde score van 91 tijdens de eerste meting ten opzichte van 108 tijdens de laatste meting). Deze resultaten laten zien dat programma’s die over een langere tijdsperiode IPS implementeren, hoger scoren op modeltrouw én meer cliënten aan een betaalde baan helpen.

 

Hoe modelgetrouwer, hoe beter de werkuitkomsten

Bovendien blijkt dat verbetering in modeltrouw samenhangt met verbetering in werkuitkomsten. Deze associatie is onafhankelijk van hoe hoog IPS-programma’s al scoren op modeltrouw en dus een stabiele voorspeller.
De resultaten laten zien dat verbetering in modelgetrouwe uitvoering van IPS ook de gewenste verbetering in werkuitkomsten oplevert, ongeacht hoe goed IPS al wordt uitgevoerd door de IPS-programma’s. Streven naar een betere modelgetrouwe uitvoering van IPS is dus ten allen tijden heel zinvol, omdat dit op de lange termijn betere resultaten voor cliënten oplevert.

U kunt het artikel raadplegen via:

De Winter, L., Couwenbergh, C., Van Weeghel, J., Bergmans, C. & Bond, G.R. (2020). Fidelity and IPS: does quality of implementation predict vocational outcomes over time for organizations treating persons with severe mental illness in the Netherlands? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Published online: 28 May 2020. https://doi.org/10.1007/s00127-020-01890-0

Back To Top