Skip to: Overzichtskaart crisis bij autisme

Kenniscentrum Phrenos website

  • Deze overzichtskaart is gemaakt als hulpmiddel om de wederzijdse beïnvloeding van betrokkenen tijdens een crisis te onderzoeken. Dit kan helpen bij het verbeteren van crisisbehandeling aan (jong)volwassenen met autisme. Wanneer er crisis ontstaat, is het voor iedereen een uitdaging om helpende effectieve coping te blijven inzetten. Dit geldt zowel voor personen met autisme als voor […]

  • Vanuit het project Generieke Module Destigmatisering is een infographic ontwikkeld getiteld: ‘Wat doe je tegen stigma?’. De infographic bevat een compacte en actiegerichte samenvatting van de generieke module, primair gericht op mensen die stigma ervaren. De infographic bestaat uit een basispagina, van waaruit naar de verschillende onderdelen kan worden doorgeklikt. Wat doe je tegen stigma? Mensen met psychische […]

Back To Top