Skip to: Promotieonderzoek naar het sociale steunnetwerk van mensen met autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Promotieonderzoek naar het sociale steunnetwerk van mensen met autisme

Netwerk In Actie logo

Rinske van den Heuvel (Dr. Leo Kannerhuis / HAN lectoraat Volwaardig Leven met autisme) onderzoekt hoe het sociale netwerk van mensen met autisme betrokken en versterkt kan worden binnen de behandeling. Het sociale steunnetwerk is bijvoorbeeld van belang bij het bepalen van een passend behandeltraject, omdat netwerkleden ondersteuning kunnen bieden bij het bereiken van behandeldoelen. Ook kan het betrekken van het sociaal netwerk helpen bij generalisatie van de behandeling naar de thuissituatie.

Netwerk in Actie vragenlijst

Eerder is binnen dit project, genaamd ‘Netwerk in Actie’, de Netwerk in Actie vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst kan in de behandelpraktijk gebruikt worden om het sociale netwerk van de cliënt in kaart te brengen en aanknopingspunten te vinden voor het betrekken en/of versterken van het netwerk. Hierbij staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Cliënten kiezen de levensgebieden die voor hen belangrijk zijn, waarin ze iets willen leren en/of veranderen. Per levensgebied worden de belangrijke netwerkleden uitgevraagd.

Netwerk in Actie interview

Momenteel wordt in samenwerking met behandelaren, cliënten en naasten van het dr. Leo Kannerhuis het Netwerk in Actie interview ontwikkeld. Het interview heeft hetzelfde doel als de vragenlijst. Maar vanuit ervaringen in de praktijk met de vragenlijst bleek het passender om deze informatie uit te vragen in de vorm van een gesprek. De toepassing van dit interview in de praktijk zal vervolgens verder onderzocht worden.

Samenwerkingspartners

Dit project is een samenwerking tussen het dr. Leo Kannerhuis (locatie Oosterbeek) en het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onder begeleiding van dr. Jan-Pieter Teunisse (dr. Leo Kannerhuis en HAN), Prof. dr. Hilde M. Geurts (Universiteit van Amsterdam en dr. Leo Kannerhuis) en Prof. dr. Michel Wensing (Universiteitsziekenhuis Heidelberg).

Download hier de poster met de eerste onderzoeksresultaten.

Het Netwerk in Actie project loopt in ieder geval nog drie jaar, waarna een richtlijn over netwerkversterking wordt opgeleverd.

Back To Top