Skip to: Positief denken over autisme leidt vaker tot positief zelfbeeld

Kenniscentrum Phrenos website

Positief denken over autisme leidt vaker tot positief zelfbeeld

De laatste jaren wijzen autistische mensen en anderen erop dat autisme beter als ‘anders’ dan als een ‘stoornis’ benoemd kan worden. Onderzoek wijst uit dat mensen die positief over hun autisme denken, zich meer met autisme identificeren en eerder een positief zelfbeeld ontwikkelen.

In het Verenigd Koninkrijk heeft ongeveer 1,1% van de bevolking autisme. In een Britse onderzoek, dat uit twee deelonderzoeken bestaat, werd ten eerste uitgezocht welke kenmerken en eigenschappen autistische mensen met hun aandoening associëren en of ze die positief of negatief beoordelen. Ten tweede werd gekeken of de sociale identificatie met autisme samenhangt met een beter zelfbeeld (=meer self-esteem). Self-esteem wordt vaak vertaald als gevoelens van eigenwaarde.

In de eerste studie vulden 140 personen (gemiddelde leeftijd 36 jaar) met een vorm van ASS (al dan niet officieel gediagnosticeerd) een online vragenlijst in. Gemeten werden sociale identificatie met autisme (Multi-dimensional Scale of Social Identification), het collectieve self-esteem (Private and Public Collective Self-esteem Subscales) en eigenschappen van autisme. Meest genoemd waren: moeilijkheden met sociale vaardigheden, eenzaamheid, emotionele problemen, anders zijn, cognitieve verschillen, angst, getalenteerd, uniek.

In de tweede studie werden focusgroepen gehouden met 15 autistische mensen (2 groepen met volwassenen en 2 groepen met studenten) waarin gevraagd werd de eigenschappen die in de online survey waren genoemd, te beoordelen. Hieruit kwamen vier thema’s naar voren:

  1. uitdagingen en moeilijkheden als gevolg van autisme;
  2. diversiteit en aanpassing;
  3. omgaan met het anders zijn;
  4. positieve autisme identiteit.

Uit de mediatie analyse bleek dat er een positief verband bestaat tussen het toekennen van positieve eigenschappen aan autisme, het identificeren met andere autistische mensen en positieve collectieve gevoelens van eigenwaarde. Dit geldt vooral voor volwassenen met autisme.

Cooper R, Cooper K, Russell AJ, Smith LGE. (2020). “I’m Proud to be a Little Bit Different”: The Effects of Autistic Individuals’ Perceptions of Autism and Autism Social Identity on Their Collective Self-esteem. J Autism Dev Disord. 2020 Jun 30. Online ahead of print.

Het artikel is in PubMed tegen betaling in z’n geheel te lezen.

Afbeelding van ShonEjai via Pixabay

Back To Top