Skip to: Phrenos en UWV sluiten een overeenkomst over IPS

Kenniscentrum Phrenos website

Phrenos en UWV sluiten een overeenkomst over IPS

In december 2021 hebben Kenniscentrum Phrenos en UWV een overeenkomst getekend inzake de samenwerking tussen UWV en Phrenos in het kader van het nieuwe inkoopkader van UWV voor IPS-trajecten dat m.i.v. 1 januari 2022 in werking is getreden. Dit betekent dat Phrenos de komende jaren een deel van haar werkzaamheden op het gebied van IPS voort zal zetten in samenwerking met UWV.

Inkoopkader IPS

IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun, een bewezen effectieve arbeidsre-integratiemethode voor mensen met (ernstige) psychische problemen. UWV heeft in het nieuwe inkoopkader aangegeven dat instellingen een IPS-traject kunnen aanvragen, indien zij kunnen aantonen dat hun IPS-trajectbegeleiders opgeleid zijn door Phrenos, en dat zij IPS uitvoeren op een modelgetrouwe wijze. Phrenos voert de modeltrouwmetingen uit op verzoek van de ggz-instelling. Voor ggz-instellingen die net starten met IPS en waarbij nog geen modeltrouwmetingen hebben kunnen plaatsvinden, is geregeld dat zij toch IPS-trajecten bij UWV kunnen aanvragen als zij beschikken over een Verklaring Implementatietraject IPS Gestart. Phrenos kan deze Verklaring afgeven aan de ggz-instelling.
De IPS trainingen en audits vinden plaats in opdracht van de ggz-instellingen.

Kwaliteitsverbetering en voorlichting

UWV en Phrenos hebben in de overeenkomst geregeld dat Phrenos als kennispartner zal samenwerken met UWV door het geven van voorlichting over IPS, het ondersteunen van het lerende netwerk Platform IPS, het onderhouden van de website www.werkenmetIPS.nl en het adviseren van UWV over kwaliteitsvraagstukken.
Kenniscentrum Phrenos is verheugd over deze overeenkomst met UWV voor de komende vijf jaar. Het is een formalisering van de reeds jarenlange goede samenwerking tussen Phrenos en UWV op het gebied van IPS.

Back To Top