Skip to: Phrenos en Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelen QuickScan destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Phrenos en Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelen QuickScan destigmatisering

Hoewel de aanname vaak is dat hulpverleners niet stigmatiseren, laat onderzoek zien dat dit wel het geval is. Maar liefst 58% van mensen met ernstige psychische aandoeningen voelen zich negatief bejegend door ggz-medewerkers. Vaak gebeurt dit onbedoeld. Desalniettemin heeft stigmatisering een negatieve invloed op het herstel en de participatie van mensen met psychische aandoeningen.

Stigmatisering door hulpverleners wordt als extra pijnlijk ervaren, omdat zij mensen vaak in hun meest kwetsbare periode treffen en een belangrijke rol in hun leven spelen. Stigma in de hulpverlening is daarmee een actueel, belangrijk maar ook gevoelig onderwerp.

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelt, in opdracht van en samen met Samen Sterk zonder Stigma een QuickScan Destigmatisering voor ggz-organisaties. Naar verwachting krijgt de QuickScan de vorm van een online tool die eenvoudig in te vullen is door teams binnen ggz-organisaties. Door een reeks vragen in te vullen, krijgt het team binnen korte tijd op een aantal domeinen inzicht in de mate waarin zij (de)stigmatiserend werken.

Het resultaat van het invullen van de QuickScan is een automatisch gegenereerde rapportage met daarin handvatten hoe een constructief teamgesprek hierover te voeren, concrete tips om met destigmatisering aan de slag te gaan en aanbevelingen voor meer relevante informatie.

RIBW Brabant en GGZ Rivierduinen zijn betrokken bij de ontwikkeling en fungeren tevens als pilotorganisaties waar de QuickScan straks getest gaat worden. Met de QuickScan willen de betrokken partijen destigmatisering op laagdrempelige wijze bespreekbaar maken voor hulpverleners in de ggz en hen handvatten geven hier mee aan de slag te gaan. We hopen dat het uiteindelijk eraan bij zal dragen dat cliënten minder stigma ervaren in de hulpverlening.

Naar verwachting zal de QuickScan begin 2020 beschikbaar komen.

Back To Top