Skip to: Maatschappelijke opgave en beleid

Kenniscentrum Phrenos website

Maatschappelijke opgave en beleid

Onze visie en missie vormen het startpunt van de maatschappelijke opgave waaraan Phrenos zich verbonden heeft. Die bestaat uit drie onderwerpen. In de eerste plaats ervoor zorgen dat mensen met een ernstige psychische aandoening de best mogelijke zorg krijgen. In de tweede plaats dat ze in een context leven (klinisch, maatschappelijk, sociaal) die optimaal bijdraagt aan hun herstel. Last but not least: voorkomen dat de aandoening chronisch wordt. De breed gedragen doelstelling luidt als volgt: zorgen dat in 2025 een derde van de doelgroep herstel van identiteit, gezondheid en participatie heeft bereikt.

Bijdrage van Phrenos

Wat draagt Phrenos bij aan het behalen van deze maatschappelijke doelstelling? In onderstaande figuur ziet u welke organisaties en instellingen allemaal actief en betrokken zijn bij de geschetste maatschappelijke opgaven. En welke rol ze vervullen. Phrenos opereert in dit veld als proactief kenniscentrum. Dit betekent concreet het volgende:

  • We werken vanuit een eigen visie op herstel en preventie van ernstige psychische aandoeningen.
  • Wij richten ons voornamelijk op (zorg)professionals die zich bezighouden met herstel en preventie van ernstige psychische aandoeningen. Wij zoeken, ontwikkelen, analyseren en ordenen kennis. Wij maken deze kennis toegankelijk voor professionals in de zorg en in de maatschappij.
  • Wij richten ons echter ook op andere belanghebbenden, door praktijkervaringen en de daarbij opgedane kennis te ontsluiten.
    Om deze ambities waar te maken, werken wij ook samen met andere kenniscentra.
Back To Top