Skip to: Deelnemersraad

Kenniscentrum Phrenos website

Deelnemersraad

De Deelnemersraad adviseert en houdt zich met de hoofdlijnen van het beleid van Kenniscentrum Phrenos bezig. Daarnaast mag de Deelnemersraad twee bestuursleden voordragen. De Deelnemersraad vergadert twee keer per jaar en combineert deze vergaderingen met inhoudelijke themabijeenkomsten.

Per deelnemende instelling kunnen maximaal vier personen lid zijn van de Deelnemersraad. Zij zijn de contactpersonen voor Kenniscentrum Phrenos. Dit zijn bij voorkeur cliënten of familieleden betrokken bij de instelling en (bijvoorbeeld) managers, onderzoekers of zorgverleners op het terrein van psychotische of andere ernstige psychische aandoeningen.

Wie zitten er in de deelnemersraad?

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos. Het zijn instellingen die (mede) werkzaam zijn op het gebied van psychotische of andere ernstige en meestal langdurige aandoeningen. Ze hebben zich als deelnemer aangemeld en het bestuur van Phrenos heeft hen als zodanig toegelaten tot de activiteiten van Kenniscentrum Phrenos.

Twee verenigingen adviseren de deelnemersraad.

  1. Anoiksis: vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid, onder andere de diagnosen schizofrenie en schizo-affectieve stoornis.
  2. Ypsilon: vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.
Back To Top