Skip to: De naam Phrenos

Kenniscentrum Phrenos website

De naam Phrenos

Phrenos is afkomstig uit het klassieke Grieks. Het is de tweede naamval van het woord ‘phren’, dat vooral ‘geest’ betekent. De oorspronkelijke, concrete betekenis van phren(os) is: middenrif en dus het hart omsluitend. In overdrachtelijke zin heeft phren(os) meerdere verwante betekenissen: inborst, uitgangspunt van geestelijke opwellingen, gevoel, begeerte, voornemen, gedachten, zin, gezindheid, hart en verstand. In het woord phren(os) zit dus hoofd én hart besloten.

Back To Top