Skip to: Oproep voor deelname aan focusgroep kwaliteit langdurige zorg

Kenniscentrum Phrenos website

Oproep voor deelname aan focusgroep kwaliteit langdurige zorg

Kenniscentrum Phrenos onderzoekt hoe een kwaliteitskompas in de langdurige ggz mensen met een ernstig psychische aandoening kan helpen om de juiste zorg te vinden. Zorg die past bij de fase van herstel en het perspectief op herstel. Niet alleen als het gaat om een betere psychische gezondheid, maar ook om behandeling van lichamelijke klachten en de begeleiding en ondersteuning bij zingeving, wonen, werken, leren, sociale relaties en vrijetijdsbesteding.

Daarvoor willen we in gesprek met mensen met een ernstig psychische aandoening zelf en familie of andere contactpersonen en met professionals in de ggz.

Meld je aan voor de focusgroep

Wil je mee praten over kwaliteit in de langdurige ggz? Geef je dan op voor een van de focusgroepen in december of januari.

Data:
Focusgroep voor cliënten en naasten:  donderdag 12 december 2019
Focusgroep voor professionals: donderdag 9 januari 2020
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur (u kunt naderhand een broodje meenemen voor onderweg)
Plaats: Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht

Belangstelling of informatie?

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dorothé van Slooten (dslooten@kcphrenos.nl).
Wilt u zich opgeven? Mail zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór woensdag 27 november a.s. (focusgroep cliënten en naasten) of woensdag 11 december (focusgroep voor professionals).

Download de uitnodiging

Back To Top