Skip to: Openheid over psychische problemen en aandoeningen in de werkomgeving

Kenniscentrum Phrenos website

Openheid over psychische problemen en aandoeningen in de werkomgeving

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2020Werknemers en werkzoekenden met psychische problemen worstelen vaak met het dilemma of openheid hun aandoening in de werkomgeving verstandig is. Openheid hierover kan het gemakkelijker maken om werk te vinden of te behouden, maar kan ook leiden tot verlies van werk of afwijzing bij solliciteren.

Onderzoek

In een artikel verschenen in TBV, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde stelden de auteurs zich de volgende vragen:
1. Wat zien betrokkenen als voor- en nadelen van openheid over psychische problemen in de werkomgeving?
2. Welke factoren zijn volgens de betrokkenen van invloed op een goede uitkomst van openheid voor de werknemer of werkzoekende?
Voor het onderzoek werden vijf bijeenkomsten van focusgroepen gehouden met mensen met psychische aandoeningen, HR-managers, werkgevers, re-integratieprofessionals (waaronder bedrijfsartsen) en ervaringsdeskundigen verbonden aan Samen Sterk zonder Stigma.

Openheid en stigma voorkomen

Het artikel geeft per onderdeel weer wat er in de focusgroepen besproken, waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van citaten, hetgeen het artikel beeldend en inzichtelijk maakt.
Over het algemeen vond men dat openheid belangrijke voordelen kan hebben, maar dat wanneer de gezondheidsklachten niet van invloed zijn op de werkzaamheden, het beter is om niets te zeggen, om stigma en discriminatie te voorkómen. Veel factoren bleken van invloed op de uitkomst, waarvan de werknemer of werkzoekende alleen invloed heeft op het openheidsproces zelf. Vooral belangrijk bleken: timing, selectieve openheid, inhoud van de boodschap, stijl van communiceren en voorbereiding.

Artikel:
Evelien Brouwers, Margot Joosen, Catherine van Zelst en Jaap van Weeghel (2020), Openheid over psychische problemen en -aandoeningen in de werkomgeving: Een complex dilemma. TBV, Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 28 (5), 6-11.

Te raadplegen via: https://mijn.bsl.nl/tbv-tijdschrift-voor-bedrijfs-en-verzekeringsgeneeskunde-5-2020/17932894

Back To Top