Skip to: Online FCT-begeleiding ouders van autistische kinderen met probleemgedrag is zeer effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Online FCT-begeleiding ouders van autistische kinderen met probleemgedrag is zeer effectief

Functionele communicatietraining (FCT) is een interventie om probleemgedrag bij kinderen met autisme te verminderen. Het probleemgedrag (agressie, zelfbeschadiging en storend gedrag) poogt men te vervangen door een alternatieve reactie. Een Amerikaans onderzoek keek of dit mogelijk is met online training en coaching van de ouders.

De kinderen (18-84 maanden) hadden een officiële diagnose in het autistische spectrum en matig tot ernstig probleemgedrag met een ‘sociale’ functie (vermijden, iets tastbaars willen, attentie vragen). De controlegroep stond nog op de wachtlijst voor dezelfde interventie. Op baseline lieten de kinderen in beide groepen ongeveer evenveel probleemgedrag zien, namelijk 25% tot 27% van de tijd. Na de FCT-behandeling – een traject van 12 weken – was het probleemgedrag in de interventiegroep tot minder dan 1% van de tijd verminderd, terwijl het in de controlegroep niet significant was afgenomen. De kinderen in de interventiegroep hadden ook significant vaker geleerd om in hun sociale communicatie verzoeken aan de ouders te doen die passend waren (manding).

Het onderzoek laat zien dat ouders met succes FCT kunnen inzetten ter behandeling van probleemgedrag van hun autistische kind, zelfs als de begeleiding en beoordelingen realtime online plaatsvinden.

Lees hier de samenvatting.

Lindgren et al. (2020). A Randomized Controlled Trial of Functional Communication Training via Telehealth for Young Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord. 2020 Dec;50(12):4449-4462.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32300910/ [niet gratis]
Fotocredit: Bha Phi op Pexels

Back To Top