Skip to: Online bijeenkomst: Bestaanszekerheid als medicijn

Kenniscentrum Phrenos website

Online bijeenkomst: Bestaanszekerheid als medicijn

Transformatiearena SamenLeven: volwaardig meedoen met psychische problematiek
2 december 15:30 – 17:00 uur,  online

Sprekers over bestaanszekerheid

Het thema van deze bijeenkomst is bestaanszekerheid. Financiële tekorten kunnen stress en psychische klachten veroorzaken en/of deze verergeren. Roeland van Geuns, lector Armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, laat ons de impact van armoede en schulden op de psychische gezondheid zien. Hij gaat in op de vraag: hoe vergroten we de aandacht hiervoor binnen de zorg?

Chantal Frese, schuldhulpverlener bij Buurtteam Zuid in Amsterdam, werkt in samenspraak met een ggz-instelling voor cliënten met psychische problematiek. ‘Het is belangrijk om de wereld van de ggz en het sociaal domein te verbinden. Omdat je bij mensen met psychische problematiek soms extra moet letten op het voorkomen van te veel prikkels of omdat sommige psychische klachten kunnen leiden tot extra schulden,’ vertelt Chantal. Ze neemt ons mee in de manier waarop zij in Amsterdam werkt aan ggz en financiële problematiek.

We vervolgen het gesprek met ervaringsdeskundigen, waaronder Kom uit je schuld ambassadeur Anneke Sweep, en professionals werkend op het snijvlak ggz en sociaal domein. Wat werkt volgens hen en wat staat ons te doen?

In break-out rooms bieden we aan de hand van de dialoogmethode ruimte voor uitwisseling en verdieping. We vervolgen met een korte wrap-up. Daarin komen de belangrijkste, verrassendste inzichten én dat wat ons te doen staat aan bod. Je gaat naar huis met inspiratie, een nieuw netwerk en concrete handvatten om mee te nemen in je dagelijkse praktijk!

Waarom deze Transformatiearena SamenLeven?

Waarom doen we dit? De decentralisaties en de transformatie die daarmee gepaard zou moeten gaan is in volle gang. Dat betekent ook, dat wij, kennis- beroeps- en brancheorganisaties, over onze eigen sector en organisatiekokers heen moeten kijken. De praktijk is soms weerbarstig: verschillende wet- en regelgeving met bijbehorende financiële potjes én cultuur staan samenwerking soms in de weg. Dit is niet alleen lokaal of regionaal zo, maar ook landelijk.

Hoe komen we nu tot een situatie dat de mens om wie het gaat niet meer merkt dat hulp en ondersteuning om hem of haar heen niet allemaal in één team zitten? De wil om het anders te doen is groot (denk aan een ontwikkeling als Samen Over de Brug) en op sommige plekken gebeurt is dit al praktijk. Door deze praktijken zichtbaar te maken, de werkzame elementen daaruit te delen en de achterbannen van alle betrokken organisaties te verbinden (van ggz tot sociaal domein, van inwoners/ervaringsdeskundigen, professionals en beleid), willen we het leren van elkaar en het sneller opschalen van goede praktijken een impuls geven.

Voor wie

Iedereen: van inwoners, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers tot beslissers uit sociaal domein en zorg, wonen en veiligheid.

Meer informatie en aanmelden

(foto:Roman Wimmers on Unsplash)

 

Back To Top