Skip to: Onderzoek gestart naar klinische behoeften van jongeren met autisme en genderdysforie

Kenniscentrum Phrenos website

Onderzoek gestart naar klinische behoeften van jongeren met autisme en genderdysforie

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de samenhang tussen autismespectrumstoornis (ASS) en genderdysforie (GD). Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met ASS meer gendervariantie laten zien dan mensen zonder ASS. Door de moeilijkheden passend bij ASS (beperkte sociale vaardigheden, problemen op het gebied van informatieverwerking en moeite met veranderingen) lijkt de reguliere GD behandeling niet voldoende toegerust voor deze specifieke doelgroep.

Met hun onderzoek willen Kirsten Visser en Tatiana Brandsma (Sarr Autisme Rotterdam) meer inzicht krijgen in de klinische behoeften van jongeren met ASS en GD en hun ouders. Dit doen ze door een eerste verkennend onderzoek uit te voeren naar de effecten van een specifieke lotgenotengespreksgroep voor jongeren met ASS en GD op de kwaliteit van leven van deze jongeren. Er wordt gebruik gemaakt van een pre-post-test-design, waarbij voor aanvang en na afloop van de gespreksgroep via routine outcome monitoring (ROM) een aantal korte vragenlijsten worden verstuurd en tijdens iedere bijeenkomst aan de jongeren wordt gevraagd de gespreksgroep te evalueren.

De lotgenotengespreksgroep ASS en Gender bestaat uit negen maandelijkse bijeenkomsten, waarbij onderwerpen als autisme- en gender-gerelateerde behoeften, psycho-educatie over medische ingrepen, omgevingsfactoren, genderexpressie en het oefenen van vaardigheden voor genderpresentatie, aan bod komen. Parallel aan de bijeenkomsten voor jongeren zijn er drie bijeenkomsten voor hun ouders. Op dit moment zijn drie gespreksgroepen gestart, waarbij per ronde ongeveer 10-12 jongeren deelnemen. Dat betekent dat er op dit moment baseline data beschikbaar is van 34 jongeren.

Lees het volledige artikel (€) in het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme (WTZ), jaargang 20, nummer 1, 2021.

Back To Top