Skip to: Nynke Boonstra benoemd tot hoogleraar UMC Utrecht

Kenniscentrum Phrenos website

Nynke Boonstra benoemd tot hoogleraar UMC Utrecht

Het UMC Utrecht heeft Nynke Boonstra, voorzitter van het Netwerk Vroege Psychose, per 1 februari 2022 benoemd tot hoogleraar Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg. Het hoogleraarschap, dat valt onder het speerpunt Brain, is een unieke samenwerking tussen de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht en opleidingsinstelling GGZ. 

De leerstoel Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg is gericht op het verbeteren van de zorg van patiënten met ernstige psychische problemen. Nynke Boonstra gaat onderzoeken welke vormen van geestelijke gezondheidszorg nodig zijn om binnen dit domein waardegedreven zorg te realiseren. Herstelbevordering, het vergroten van veerkracht en patiëntparticipatie zijn daarbij belangrijke thema’s.

Patiëntenparticipatie

Bij het ontwikkelen van nieuwe interventies voor de eindgebruiker kan co-creatie, waarbij patiënt en verpleegkundige samenwerken aan nieuwe interventies, van grote waarde zijn. De leerstoel kan op deze manier bijdragen aan de integratie van patiëntenparticipatie in het dagelijkse verpleegkundige werk binnen alle lagen van zorgorganisaties.

Academische top

Nynke Boonstra is de allereerste verpleegkundig specialist GGZ die in Nederland tot hoogleraar is benoemd. Ze blijft onderwijs en onderzoek combineren met directe patiëntenzorg in de GGZ. Als eerste vrouw op deze positie vertegenwoordigt ze de academische top van een beroepsgroep die voor tachtig procent uit vrouwen bestaat.

Kijk voor het hele bericht op de website van UMC Utrecht

Back To Top