Skip to: NIPA werkt aan geheel nieuwe psycho-educatie voor volwassenen met autisme

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA werkt aan geheel nieuwe psycho-educatie voor volwassenen met autisme

Het NIPA is in 2021 gestart met de ontwikkeling van een geheel nieuwe psycho-educatie voor volwassenen. De relevantie is groot. Psycho-educatie is immers van behoorlijke invloed op hoe mensen naar hun autisme kijken en hoe zij ermee leren omgaan.

Aanleiding project

Er is in het veld veel vraag naar een nieuwe psycho-educatie autisme, zowel bij mensen met autisme zelf als bij zorgverleners en begeleiders die werken met mensen met autisme. De laatste jaren zijn veel nieuwe onderzoeken gedaan naar autisme en de wens leeft om deze (vernieuwende) inzichten een plek te geven in de psycho-educatie. Er is ook behoefte aan een betere balans tussen aandacht voor ‘klachten en krachten’ en het minder statisch en uniform voorstellen van de diagnose autisme.

Verder neemt in begeleidingssetting de vraag toe om de psycho-educatie aan te bieden. Hiermee groeit de noodzaak om een psycho-educatiemodule te realiseren die ook goed aansluit op de begeleidingssetting.

Projectorganisatie

De Commissie van het NIPA is opdrachtgever en heeft een projectgroep van (ervaringsdeskundige) zorgprofessionals samengesteld om dit project op te zetten en uit te voeren.

Naam Organisatie Functie
Arjan Stoffels PAS Nederland Ervaringsdeskundige, voorzitter Ervaringsraad NIPA
Ester van de Sluis Antes zorg (Parnassia Groep) Gz-psycholoog volwassenen
Heliene Polman Lister Ggz specialist ass
Sanne Baudoin Phrenos / NIPA Coördinator NIPA
Thijs van der Rol
Projectleider
Parnassia Groep Trainer en adviseur ervaringsdeskundigheid en inclusie

Naast de projectgroep is er ook een klankbordgroep die meedenkt en meeleest, bestaande uit (ervaringsdeskundige) experts vanuit verschillende invalshoeken: wetenschap, werkvloer, ervaringsdeskundigheid, autisme bij vrouwen, levensloopbegeleiding en multiculturele achtergrond.

In een latere fase van het project wordt ook een gebruikersgroep betrokken die de praktische bruikbaarheid van het psycho-educatieproduct beoordeelt in verschillende werksituaties en organisatietypes.

Opdrachtomschrijving

De Commissie heeft de volgende opdracht aan de projectgroep gegeven:

Ontwikkel een paper and pencil psycho-educatiemodule voor volwassenen met autisme. Oftewel: een voor de cliënt en hulpverlener bruikbaar en printbaar document met daarin de uitgeschreven inhoud (thema’s, hoofdstukken, uitwerking, opdrachten etc.) van de nieuwe psycho-educatiemodule autisme.
Daarnaast vraagt de Commissie NIPA de projectgroep om een adviesdocument over de te verkiezen alternatieve vorm(en) waarin de psycho-educatie gegoten kan worden. Zo mogelijk met prijsindicaties. Dit document vormt een belangrijke start voor het 2e project: de vormgeving (realisatie), verspreiding en implementatie.

Planning

Voor de zomer van 2021 levert de projectgroep een programma van eisen op. In het najaar de eerste aanzet van het nieuwe psycho-educatie product. Naar verwachting zal de nieuwe psycho-educatiemodule in het voorjaar van 2022 in paper-and-pencil-vorm beschikbaar komen voor de NIPA-leden.

Back To Top