Skip to: NIPA mag weer 3 jaar voort

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA mag weer 3 jaar voort

De afgelopen 3 jaar hebben we bij het NIPA veel mooie dingen bereikt met elkaar. Dat vonden de bestuurders ook! We hebben weer voor 3 jaar hun vertrouwen gekregen. Alleen Lentis besloot al eerder om na deze eerste 3-jaarstermijn te stoppen om zich te focussen op de eigen onderzoeksagenda. Vanaf 2022 gaat het NIPA dus verder met Altrecht, GGZ-NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en Parnassia. En nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Plannen 2022

De Commissie NIPA en Ervaringsraad zijn al volop bezig met de plannen voor 2022. In het najaar van 2021 houden de Commissie NIPA en de Ervaringsraad een gezamenlijke brainstorm om de activiteiten voor 2022 verder vorm te geven. Onderdeel daarvan is een evaluatie van de activiteiten van 2021.

Ook wordt dit najaar weer een behoeftepeiling georganiseerd onder de achterban waarin o.a. wordt uitgevraagd welke thema’s leven, waar inhoudelijk behoefte aan is, welke productvormen aanspreken. Hierbij worden professionals met en zonder autisme om hun mening gevgraagd.

 

Voor 2022 staat in ieder geval op het programma:

  • Oplevering paper & pencil product psycho-educatie
  • Besluit over mogelijk vervolgproject psycho-educatie
  • Voortzetting NIPA-lunchwebinars
  • NIPA-najaarscongres 2022 over nader te bepalen thema
  • Uitbreiden met nieuwe leden

 

Back To Top