Skip to: NIPA-lunchwebinar: Herstelondersteunende intake bij autisme

Kenniscentrum Phrenos website

NIPA-lunchwebinar: Herstelondersteunende intake bij autisme

Op maandag 11 april organiseert het NIPA een kort, maar inhoudelijk stevig en inspirerend lunchwebinar over de Herstelondersteunende intake (HOI) bij autisme. Het webinar vindt plaats tijdens lunchtijd, van 12.30 tot 13.15 uur.

De Herstelondersteunende intake

De HOI is een nieuwe vorm intakegesprek, waarbij naast een behandelaar ook een professionele ervaringsdeskundige betrokken is. Door aanwezigheid van deze disciplines, komen alle dimensies van herstel aan de orde. De HOI wordt bij GGZ Noord-Holland-Noord aangeboden in de volwassene psychiatrie. Het gesprek leidt toe tot een traject binnen de Herstelacademie, basis ggz of specialistische ggz.

De HOI bij autisme

Hoewel de HOI een generieke intakevorm is, werkt deze ook goed voor mensen met (vermoeden van) autisme. Er is in de HOI geen structurele aandacht of specifiek onderdeel voor autisme. Uiteraard wordt wel aandacht gegeven aan het (vermoeden van) autisme. Centraal in het gesprek staat het persoonlijk verhaal van de cliënt. Tevoren zijn symptomen grotendeels gestructureerd en deels schriftelijk uitgevraagd en heeft een cliënt de mogelijkheid gehad online diens kwetsbaarheid maar ook diens veerkracht in kaart te brengen en na te denken over diens doelen en motivatie. In het gesprek wordt op deze informatie zoveel als mogelijk teruggegrepen.

In het gesprek staan de vier vragen voor een persoonlijke diagnose centraal:

  • Wat is er gebeurd?
  • Wat zijn je kwetsbaarheden en je weerbaarheid?
  • Waar wil je naartoe?
  • Wat heb je nodig?

Het gesprek is vooral gericht op de kracht en mogelijkheden van de cliënt en wat deze nodig heeft om aan het herstel te werken. Tijdens de HOI wordt met de cliënt besproken wat het best passend vervolg is bij de hulpvraag en het verdere herstel.

De HOI inzetten om wachttijden aan te pakken

In het Adviesrapport wachttijden dat het NIPA in 2021 publiceerde werd de HOI genoemd als een aanbeveling voor de aanpak van de lange wachttijden binnen de autismezorg. De HOI is een goede manier voor het organiseren van support en ondersteuning tijdens de wachttijd. Voorafgaand op de HOI zijn er online modules en vragenlijsten die helpen om de behandelvraag te verkennen. Na de HOI zijn er online modules te volgen die helpen te overbruggen naar de behandeling. Ook zijn er bij de Herstelacademie cursussen en groepen te volgen.

Sprekers

Het lunchwebinar wordt gepresenteerd door Martin Naastepad van GGZ-NHN. Martin is verpleegkundig specialist en cognitief gedragstherapeut. Hij doet de presentatie samen met een ervaringsdeskundige met autisme.

Meld je aan!

Het webinar is gratis toegankelijk voor geïnteresseerde (ervaringsdeskundige) medewerkers werkzaam bij een van de vijf NIPA-leden (Altrecht, GGZ-NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep).

Geen NIPA-lid maar wel interesse? Dan kun je deelnemen voor € 10, eenvoudig via een Tikkie te voldoen.

Om je aan te melden, stuur een mail: naar nipa@kcphrenos.nl en vermeld daarin je naam, je functie, de organisatie waar je voor werkt en het e-mailadres waarop je t.z.t. de link naar het webinar wilt ontvangen.

Back To Top