Skip to: Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid

Kenniscentrum Phrenos website

Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid

12 november 2020
Netwerkpsychiatrie is een sectorverbindend model voor het leveren van geïntegreerde zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Netwerkpsychiatrie beschrijft hoe alle initiatieven die willen bijdragen aan persoonlijk, klinisch en maatschappelijk herstel van de cliënt zinvol met elkaar kunnen worden verbonden. Die verbinding vindt zowel plaats op het niveau van de cliënt en zijn naasten als op het niveau van afdelingen, instellingen en organisaties uit verschillende sectoren. Het boek verscheen onlangs bij Boom uitgevers Amsterdam.

Netwerkpsychiatrie: gedachtegoed in ontwikkeling

Met (lerende) netwerken maximaliseert netwerkpsychiatrie de kans op herstel. Ze zet de cliënt in de regie waar kan, betrekt naasten en professionals uit de ggz en het sociaal domein, bestrijdt versnippering in de zorg en bevordert inclusie in de samenleving. Netwerkpsychiatrie onderbouwt de noodzaak van netwerkpsychiatrie en geeft het gedachtegoed in ontwikkeling weer: het denken over en vormgeven van netwerkpsychiatrie met als doel samen werken aan herstel en gezondheid.

De inhoud

Het boek is ingedeeld in vier delen. Deel I omvat de algemene aspecten van netwerkpsychiatrie en de specifieke doelgroep van mensen met complexe zorgbehoeften. In deel II wordt beschreven hoe netwerkpsychiatrie kan werken in de verschillende fasen van psychische aandoeningen: als preventie, bij ambulante zorg, bij opschaling in geval van crisis, en bij stagnerend herstel. Deel III besteedt aandacht aan netwerkpsychiatrie in een systeemkader, in de hulpverlening aan adolescenten, aan ouders met kinderen, en in gezinnen. Deel IV laat zien hoe netwerkpsychiatrie complexe zorg voor mensen vanuit bestaande zorgmodellen, zoals FACT, IHT, HIC, ART en teams uit het sociaal domein, via resourcegroepen, kan verbinden.

Voor wie is dit boek?

Netwerkpsychiatrie is geschreven voor ggz-professionals, maar richt zich ook tot alle personen buiten de gespecialiseerde ggz die met complexe zorg te maken hebben. Dit boek geeft concrete handvatten om netwerkpsychiatrie in de praktijk te brengen, zonder dat grote systeemwijzigingen nodig zijn. U kunt er dus morgen al mee beginnen.

Bestelinformatie: ISBN 9789024434190 – 448 pagina’s – € 34,90

U kunt het boek bestellen via de website van  Boom Psychologie

Back To Top