Skip to: Mini-symposium over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie 9 november

Kenniscentrum Phrenos website

Mini-symposium over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie 9 november

Heeft  ervaringsdeskundigheid nut voor suïcidepreventie?

Eind vorig jaar zijn de onderzoekers Annemiek Huisman en Diana van Bergen van de Rijksuniversiteit Groningen gestart met een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid voor suïcidepreventie in de ggz, gefinancierd door ZonMW. Inmiddels zijn er voor dit onderzoek reeds tientallen betrokkenen over dit onderwerp geïnterviewd en heeft Annemiek Huisman de verkregen perspectieven gebundeld tot een presentatie met haar voorlopige resultaten.

Uitkomsten van actueel Amerikaans onderzoek

Ook internationaal gezien mag het onderwerp van ervaringsdeskundigheid en suïcidepreventie zich over belangstelling verheugen. Psychiater en onderzoeker Paul Pfeiffer van de Universiteit Michigan (USA) heeft kortgeleden een pilotstudie afgerond naar het inzetten van ervaringsdeskundigen juist op het moment dat cliënten die eerder suïcidaal waren ontslagen werden uit hun ggz-instelling. Paul Pfeiffer wil graag de inzichten uit zijn studie met ons delen en zal in een presentatie ingaan op de vraag: Welk belang hechten voormalig suïcidale GGZ cliënten aan hulp door een ervaringsdeskundige?
Annemiek Huisman en Paul Pfeiffer, zullen op donderdag 9 november hun resultaten presenteren op een mini-symposium aan de Rijksuniversiteit Groningen. De voertaal is Engels.

Programma

14.45 Inloop met koffie en thee
15.00  Welkom door Diana van Bergen
15.05 Presentatie en discussie door Paul Pfeiffer
16.00 Presentatie en discussie door Annemiek Huisman
17.00. Receptie met hapjes en drankjes
Locatie: Gadourek zaal in het Bouman gebouw, adres Grote Rozenstraat 31, 9712 TG Groningen.
http://www.rug.nl/staff/location/plattegrond-gmw.pdf

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Deelname is kosteloos maar aanmelding is noodzakelijk (uiterlijk op 5 november) via het volgende e-mailadres: d.d.van.bergen@rug.nl

Biografische schets en een samenvatting van de presentaties van de onderzoekers

Dr. Paul Pfeiffer, MD, MS is an Associate Professor in the Department of Psychiatry at the University of Michigan where he is the Co-Director of the Program for Mental Health Innovation, Services, and Outcomes. He is also an Investigator with the Center for Clinical Management Research within the Veterans Health Administration (VA). His research focuses on assessing and improving the quality of care for depression, suicide prevention, and peer support.
Presentatie: Suicide rates in the US and many other countries have been steadily increasing at a time when resources for mental health care and support are limited. Peer support specialists have been increasingly integrated into mental health services in the US and represent a potentially untapped opportunity to address suicide risk.
Dr. Pfeiffer’s talk will cover theoretical models, the existing evidence, and his recently completed work related to the role of peer support in suicide prevention.
Dr. Annemiek Huisman is a postdoctoral researcher at the University of Groningen and the VU University Amsterdam and has researched suicide prevention for more than 10 years. Her research interests include, next to peer support and suicide prevention, quality of mental health care and suicide, online suicide prevention, and suicide prevention in youths.
Presentatie: Annemiek Huisman will present the first results of an exploratory study into peer specialists and suicide prevention in the Netherlands (with Diana van Bergen, Phd). For this study, she has interviewed peer specialists who have been suicidal in the past and who work within mental health care or related fields, clinicians who work with peer specialists and educators and student peer specialists. Themes in the interviews that Annemiek Huisman will address are the unique role and pitfalls of peer specialists who work with suicidal care consumers, and what this implies for the education of peer specialist and the policy of mental health care services.

Back To Top