Skip to: Meer onderzoek nodig over stigma op de werkplek

Kenniscentrum Phrenos website

Meer onderzoek nodig over stigma op de werkplek

Evelien Brouwers, bijzonder hoogleraar bij Tranzo/Tilburg University, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van stigma op de werkplek over mensen met psychische problemen. Stigma in de werkomgeving leidt vermoedelijk veel vaker tot werkloosheid en uitval dan we ons realiseren. Mensen met psychische problemen hebben 3 tot 7 keer vaker te maken met werkloosheid.

Stigma heeft op verschillende manieren invloed op werkgelegenheid voor mensen met psychische problemen. Zo kunnen negatieve vooroordelen van werkgevers over psychische problemen tot werkloosheid leiden, waarbij een opvallend punt is dat zowel openheid als verzwijgen dat effect kunnen hebben. Voor mensen met psychische problemen kan zelfstigma leiden tot ontmoediging bij het zoeken naar werk en kan het een barrière vormen om hulp te zoeken. Overigens is stigma niet uitsluitend iets dat voorkomt bij psychische problemen. Ook bij bijvoorbeeld kanker of HIV kan stigma een rol spelen.

In de studie wordt gepleit voor meer onderzoek naar vooral de langetermijneffecten van stigma op werkloosheid.

In samenwerking met Samen Sterk Zonder Stigma is onderstaande video vervaardigd. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

De studie is hier te raadplegen. (Brouwers, et al. “Social stigma is an underestimated contributing factor to unemployment in people with mental illness or mental health issues: position paper and future directions” BMC Psychology (2020))

Back To Top