Skip to: Lokaal samenwerken aan mentale gezondheidsbevordering

Kenniscentrum Phrenos website

Lokaal samenwerken aan mentale gezondheidsbevordering

De Nederlandse ggz en Verslavingskunde Nederland hebben een handreiking voor gemeenten gemaakt. Hierin bieden ze handvatten voor gezondheidsbevordering in samenwerking met ggz- en verslavingspreventie.

Deze handreiking ondersteunt medewerkers van gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van het plan van aanpak voor Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) voor de bevordering van mentale gezondheid en het voorkomen van (overmatig) middelengebruik en mentale problemen.

Je vindt informatie over wat de preventieafdeling van de ggz en de verslavingszorg voor jouw gemeente kan betekenen, over de manier van werken, en een aantal uitgangspunten.

Download de handreiking

Back To Top