Skip to: Over Samen over de brug

Kenniscentrum Phrenos website

Nederland heeft het VN-verdrag voor mensen met een beperking ondertekend, maar de realiteit is dat mensen met ernstig psychische aandoeningen op tal van levensgebieden op grote achterstand staan. Samen over de Brug zet zich in voor deze groep en wil de komende jaren werken aan een doorbraak op het grensvlak van ggz en sociaal domein. Want juist daar kunnen we slagen maken en winst boeken.

Ambities

Samen Over de Brug wil dat mensen met ernstige psychische aandoeningen er de komende jaren werkelijk op vooruitgaan op de volgende gebieden:
• Betaalbaar wonen in leefbare wijken
• Goede zorg en behandeling (inclusief comorbiditeit, zoals zorg bij LVB, verslaving, trauma)
• Gezonde leefstijl en goede somatische zorg
• Ondersteuning en sociale verbinding (inclusief crisisvangnet en preventie)
• Toegang tot en ondersteuning bij onderwijs en werk
• Ontmoeting, participatie en emancipatie (waaronder initiatieven voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf

Brede samenwerking

Hiervoor is brede samenwerking nodig van alle betrokken partijen, waarbij mensen met psychische kwetsbaarheid zelf centraal staan. Maar ook de steun van de landelijke overheid is noodzakelijk.

Samen over de Brug is een initiatief van MIND, de Nederlandse ggz, Phrenos, Valente en VNG; en staat open voor andere organisaties. We ondersteunen landelijk en regionaal lerende netwerken op genoemde levensgebieden. Waar mogelijk sluiten we aan op al lopende innovaties en netwerken, waar nodig nemen we zelf het initiatief. We zetten goede praktijken in de spotlights en helpen ze over te dragen naar andere regio’s. We brengen structurele knelpunten in het systeem onder aandacht van politiek en beleidsmakers. Structurele inbreng van ervaringsdeskundigen, cliënt- en familievertegenwoordigers staat binnen Samen over de Brug voorop.

Back To Top