Skip to: Wat is het onderzoeksnetwerk?

Kenniscentrum Phrenos website

Wat is het onderzoeksnetwerk?

Kenniscentrum Phrenos heeft samen met haar deelnemende instellingen een onderzoeksnetwerk opgezet. Het onderzoeksnetwerk is een inspirerend netwerk voor en door onderzoekers op het gebied van herstelgerichte zorg en ondersteuning bij mensen met een ernstige psychische aandoening. In het onderzoeksnetwerk staan onderling leren, reflecteren en uitwisselen op het gebied van onderzoek centraal. Ook is in het platform ruimte om samenwerkingen aan te gaan en gezamenlijk projecten op te zetten, wanneer dit aansluit bij de behoeften. Het onderzoeksnetwerk faciliteert twee activiteiten: de onderzoekersbijeenkomsten en het bijhouden van het onderzoeksoverzicht.

1. Onderzoekersbijeenkomsten
Drie keer per jaar organiseren we een onderzoekersbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn periodieke opfrissers op het gebied van onderzoek. Tijdens iedere bijeenkomst staan twee onderwerpen centraal op het gebied van herstelgerichte zorg en ondersteuning. De presentatoren tonen niet alleen de bevindingen van het onderzoek, maar er wordt samen met alle genodigden ook gereflecteerd op inhoudelijke en methodologische discussiepunten. Vragen zoals ‘hoe kunnen we verder bouwen op deze resultaten’, ‘hoe zet je een bepaald type onderzoek op’ en ‘hoe meet ik herstel en verbetering van functioneren’ passeren de revue. Potentiële vragen en knelpunten worden uitgediept.
De onderzoekersbijeenkomsten duren over het algemeen 2 uur en vinden online en bij uitzondering op locatie plaats. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat indien mogelijk en gewenst met de presentaties op de Phrenos website komt. Alle verslagen en deelbare presentaties zijn openbaar.

>> Naar de verslagen en presentaties van de onderzoeksbijeenkomsten

2. Onderzoeksoverzicht
We houden een onderzoeksoverzicht bij van alle lopende en recent afgeronde onderzoeken van de deelnemende instellingen op het gebied van herstelgerichte zorg en ondersteuning bij mensen met ernstige psychische problemen. Dit is een ideaal naslagwerk voor onderzoekers en een goede manier om uw eigen onderzoek in de etalage te zetten! Het onderzoeksoverzicht is een levend document dat twee keer per jaar wordt bijgewerkt. Alle deelnemers van het onderzoeksnetwerk leveren ieder halfjaar een update van hun (nieuwe) onderzoeken.

>> Naar het onderzoeksoverzicht.

Voor wie is het onderzoeksnetwerk?

Het onderzoeksnetwerk is een netwerk dat wordt georganiseerd voor en door onderzoekers. Alle wetenschappelijk medewerkers van aan Phrenos deelnemende instellingen en onderzoekers van universitaire en kenniscentra zijn welkom om aan te sluiten. Affiniteit met onderzoek en eigen ervaring op het gebied van uitvoering van onderzoek op het gebied van herstelgerichte zorg en ondersteuning bij mensen met ernstige psychische aandoeningen is hierbij wel een vereiste om het maximale uit het netwerk te halen. Eigen inbreng van relevante onderzoeksprojecten met een eventuele bijdrage aan de bijeenkomsten is een pre. Deelname aan het onderzoeksnetwerk is in principe vrijblijvend en gratis. We vragen wel twee keer per jaar het onderzoeksoverzicht namens uw instelling te updaten.

Toegevoegde waarde van dit onderzoeksnetwerk

Dit onderzoeksnetwerk is allereerst uniek in zijn diepgang en focus op het gebied van onderzoek. We komen drie keer per jaar bij elkaar en staan een uur lang stil bij ieder onderzoeksproject. Hierdoor is er uitgebreid de tijd en ruimte om alle aspecten (zowel inhoudelijke resultaten als knelpunten en methodologische uitdagingen) van het onderzoek te bespreken. Andere voordelen zijn:
– U kunt hier zelf de ruimte te pakken om stil te staan bij uitdagingen en knelpunten in uw eigen onderzoek.
– U kunt hier onderwerpen van uw voorkeur aandragen.

Kortom, het onderzoeksnetwerk biedt een ideale mogelijkheid om uw kennis te verbreden en een netwerk op te bouwen. Met het onderzoeksoverzicht en regelmatige deelname aan de onderzoekersbijeenkomsten verbreedt u uw horizon en krijgt u een goed beeld van alle lopende onderzoeken op dit gebied. Ook stimuleren wij samenwerking op verschillende onderwerpen.

Organisatie en aanmelden

Het onderzoeksnetwerk wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek van Kenniscentrum Phrenos. Daarnaast is een kerngroep samengesteld. Deze kerngroep bestaat uit prominente en ervaren onderzoekers uit de deelnemende instellingen. De kerngroep zal gezamenlijk, voorafgaand aan de onderzoekersbijeenkomsten, het programma bepalen en leden van de kerngroep zullen wisselend de voorzittersrol op zich nemen. Ook zal de kerngroep meedenken over eventuele aanvullend activiteiten naast de onderzoekersbijeenkomsten en het onderzoeksoverzicht.

Wilt u aansluiten bij het onderzoeksnetwerk?

Voor vragen over het onderzoeksnetwerk kunt u contact opnemen met Lars de Winter via Lwinter@kcphrenos.nl

Voor aanmelden kunt u het onderstaande formulier invullen:

Aanmeldformulier voor Onderzoeksnetwerk Herstelgerichte zorg en ondersteuning

  • Persoonsgegevens

  • Via de privacyverklaring informeren wij u over onze verwerking van uw gegevens.
  • Na het verzenden van het formulier krijgt u een mail ter bevestiging. Indien u deze niet ontvangt controleer dan of u alles correct heeft ingevuld, probeer het eventueel opnieuw of neem contact op met info@kcphrenos.nl.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top