Skip to: Over Platform Familie Ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Over Platform Familie Ervaringsdeskundigheid

Het Landelijk Platform Familie Ervaringsdeskundigheid is een initiatief van Henk-Willem Klaassen (GGZ Noord-Holland-Noord) samen met de vereniging Ypsilon en Kenniscentrum Phrenos en wordt verder gedragen door de Stichting Landelijke Koepel Familieraden (SLKF), de Familie als Bondgenoot (FAB) en een aantal individuele Familie Ervaringsdeskundigen en andere werkers in de GGz.

Het heeft als doel om alle kennis rond een Familie Ervaringsdeskundige (FED) te bundelen, de functie van Familie Ervaringsdeskundigen te ontwikkelen en een goede plek in de organisatie te geven, de FED zelf terzijde te staan en hem/haar letterlijk een platform te bieden voor deskundigheidsbevordering en intervisie. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van inzichten in ervaringsdeskundigheid die eerder zijn opgedaan bij de introductie van de cliëntervaringsdeskundige.

Het Platform is ontstaan vanuit de groeiende behoefte aan ervaringsdeskundige ondersteuning van familie en betrokkenen van mensen die worstelen met een psychiatrische achtergrond. Als gevolg hiervan zoeken steeds meer zorginstellingen naar een manier om met een FED de familie van mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen. De kennis die wordt opgedaan en verzameld door het Platform ondersteunt hierbij.

Data bijeenkomsten 2024

Het Platform familie-ervaringsdeskundigen komt bijeen op:

donderdag 21 maart van 13.00 tot 15.00 uur

donderdag 4 juli van 13.00 tot 15.00 uur

dinsdag 5 november van 13.00 tot 15.00 uur

De bijeenkomsten zijn online in Teams. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via info@kcphrenos.nl

Wie nemen deel aan het platform?

Een FED heeft ervaringskennis opgebouwd op grond van eigen levenservaring met een familielid/verwant met psychische problematiek. Na het doorlopen van een (rouw)proces met verdriet, pijn, verwerking en acceptatie is inmiddels sprake van een hervonden balans. Een FED is zich ervan bewust hoe dit proces is verlopen en welke gevoelens en behoeften hierin een rol hebben gespeeld.
Door de FED te betrekken bij de zorg aan familie van cliënten in de GGz en aanpalende sectoren, wordt:
– Het herstel van familie van cliënt ondersteund
– Het welzijn van familie en cliënt/patiënt verbeterd
– De constructieve samenwerking in de triade van cliënt-familie-hulpverlening bevorderd

Wat doen de leden?

De leden van het platform komen drie keer per jaar bij elkaar. Op de bijeenkomsten wordt de stand van zaken in het veld besproken en wordt richting gegeven aan de verdere ontwikkeling. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Missie en visie voor Familie-ervaringsdeskundigheid
De missie en visie voor Familie Ervaringsdeskundigheid zijn vastgelegd in een visiedocument. U kunt dat visiedocument hier downloaden.

Functiebeschrijving Familie-ervaringsdeskundige
Deze functiebeschrijving is een uitwerking van het visiedocument familie-ervaringsdeskundigheid. Dit visiedocument en deze functiebeschrijving zijn tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsproject van Kenniscentrum Phrenos, het Landelijk Platform Familie-ervaringsdeskundigheid, MIND Ypsilon, Labyrint-in-Perspectief en MIND.
Deze functiebeschrijving is opgesteld met het oog op een functie in de ggz en verslavingszorg. Met nuances in de tekst is deze functiebeschrijving ook bedoeld voor familie-ervaringsdeskundigen die actief zijn bij een afdeling preventie van de ggz, in het sociaal domein en in andere gebieden van de gezondheids- en welzijnszorg (zoals de revalidatie, in de verstandelijk-gehandicapten-sector, in de psychogeriatrie en bij sociale ontwrichting anders dan door gezondheidsproblemen). Download hier de Functiebeschrijving Familie-ervaringsdeskundige.

Positionering van familie-ervaringsdeskundigen
Het landelijk Platform Ervaringsdeskundigheid heeft in samenwerking met Stichting Labyrinth in perspectief, Mind en Phrenos een document ontwikkeld met randvoorwaarden en overwegingen over de positie van familie-ervaringsdeskundigen binnen een organisatie. Download hier Positionering van de familie-ervaringsdeskundige

Onderzoek naar Familie Ervaringsdeskundigheid

In 2015 zijn Tom Franken en Stephanie Blom, studenten van de Fontys Hogeschool, beiden afgestudeerd met een onderzoek naar familie-ervaringsdeskundigheid in de ggz. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Platform Familie Ervaringsdeskundigheid dat door Kenniscentrum Phrenos ondersteund wordt. Het Platform wilde een overzicht krijgen van de diverse praktijken van familie-ervaringsdeskundigheid. Aan de hand van semi-gestructureerde interviews is die praktijk nu helder in beeld. Stephanie Blom onderzocht de inhoud en positie van de functie van de familie-ervaringsdeskundigheid. Tom Franken onderzocht de huidige praktijk en de visie op de toekomst.

Onderzoek familie-ervaringsdeskundigheid Stephanie Blom

Onderzoek familie-ervaringsdeskundigheid Tom Franken

Back To Top