Skip to: Lancering URC: nieuw onderzoeksnetwerk naar ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Lancering URC: nieuw onderzoeksnetwerk naar ervaringsdeskundigheid

Utrecht, 27 juni 2019 – Vandaag is het nieuwe onderzoeksnetwerk van ervaringsdeskundigen in de ggz opgericht: Het User Research Centre (URC) is ontstaan vanuit de toenemende behoefte aan onderzoek voor, over en door ervaringsdeskundigen.

Meer behoefte aan onderzoek, advies en steun voor ervaringsdeskundigheid

In Nederland en internationaal is veel ervaring en kennis over inzet van ervaringsdeskundigen bij diverse zorgvragen in de ggz en daarbuiten. Deze kennis is echter versnipperd en nauwelijks vanuit ervaringsdeskundigenperspectief gericht onderzocht naar effectiviteit. Het URC is een nieuw onderzoeksnetwerk van en voor eindgebruikers van zorg en ondersteuning voor onder andere de ggz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, welzijn en gehandicaptenzorg. Het URC is behalve een onderzoekscentrum een centraal adviescentrum en steunpunt voor eindgebruikers. De toekomstige onderzoeksresultaten uit dit nieuwe initiatief worden gebruikt om organisaties te adviseren bij hun hulpvraag en het werkveld te helpen verbeteren. Ook zet het URC zich in om producten en diensten te innoveren en ondersteuning te bieden bij implementatievraagstukken. Veelal ter bevordering van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz.

Onderzoek van URC door wetenschappers én ervaringsdeskundigen

De ambitie van het URC is om als netwerkorganisatie een sterke basis te leggen voor meer kennisontwikkeling en -uitwisseling, verdere talentontwikkeling, het aanjagen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen van ervaringskennis. Ervaringsdeskundige onderzoekers in het URC worden gesteund en begeleid door onderzoekers en wetenschappers met hun onderzoekskennis en -vaardigheden.

Wie zijn er betrokken?

Het URC betreft een consortium van diverse partijen: de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvEd), het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, Universiteit Maastricht (MUCM), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU+) en Lister vanuit de ggz. Mede dankzij diverse sponsoren en een verdere uitbreiding van het aantal consortiumpartners (in binnen- en buitenland) is de verwachting dat het URC zal groeien in aantal onderzoekers en activiteiten.

Voor meer informatie: Wilma Boevink (onderzoek) of Beverley Rose (algemene zaken)

www.urc-hee.org (deze website is onder constructie)

Back To Top