Skip to: Krachten bundelen in de buurt

Kenniscentrum Phrenos website

Krachten bundelen in de buurt

Vandaag verschijnt de publicatie uitgave Krachten bundelen in de buurt, een uitgave gemaakt door het Kennisnetwerk Verward Gedrag. Een inspiratiebron om prettig samenleven in de buurt te stimuleren.

Deelnemen aan de samenleving

Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor de groep waar voldoende en toereikende levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving?

Denk aan mensen met ernstige psychische of psychosociale problemen, mensen met dementie of een licht verstandelijke beperking. Het zorgen voor veiligheid – van zowel deze mensen als omwonenden – en integratie in de wijk vormen hierin een belangrijk onderdeel. Deze omslag maken we niet van vandaag op morgen: we staan nog aan het begin. Hoe zorgen we dat de samenleving er klaar voor is? En ‘ons soort mensen’ ook open gaat staan voor de ander soort mensen?

Vijf praktijken belicht

Deze publicatie geeft een kijkje in de keuken van een vijftal praktijken. Achtereenvolgens zijn dat Leiden, Wageningen, Tiel, Breda en Amstelveen.  Een ervaringsdeskundige ggz (Trista Hanssens) en een familie-ervaringsdeskundige (Joke van der Meulen) reflecteren op de beschreven praktijkvoorbeelden. Ervaringsdeskundigen kunnen immers bij uitstek weten wat de doelgroep nodig heeft om zich welkom te voelen. Maar ook weten zij als geen ander welke weerstand mensen met psychische problemen kunnen ondervinden. Ervaringsdeskundigheid is, naast wetenschappelijke kennis en professionele praktijkkennis, dan ook de derde bron van kennis. Wat valt hen op? Wat spreekt hen aan? Waar zien zij ontwikkelpunten? Achter elke praktijkbeschrijving en in de slotbeschouwing, lees je hun visie.

Met deze publicatie hopen de auteurs andere praktijken in het land te inspireren en handvatten te geven bij het zetten van de volgende stap in het prettig samenleven in de buurt. Zodat iedereen zo gewoon mogelijk kan wonen en meedoen in de samenleving, buurt en straat.
Zorg+Welzijn schreef een artikel over deze publicatie. Je leest het artikel hier.

Download de publicatie

Titel: Krachten bundelen in de buurt
Auteurs: Lisan Jansen Lorkeers en Susan van Klaveren (Platform 31), Marion Herder, Margit van der Meulen en Julia Ketel (Movisie), Trista Hanssens en Joke van der Meulen
Uitgever: Movisie
Jaar: 2020
Deze publicatie is gemaakt door het Kennisnetwerk Verward Gedrag. In dit netwerk bundelen het CCV, Mind, Movisie, Trimbos, Phrenos, Platform 31 en Vilans op verzoek van ZonMw hun krachten om professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers te ondersteunen bij een effectieve mensgerichte aanpak van verward gedrag. Door gezamenlijk kennis te ontsluiten en samenhang aan te brengen in kennis die beschikbaar is rondom verward gedrag. Lees meer op: www.verwardgedrag.nl

Back To Top