Skip to: Zestig procent van de personen met een ernstige psychische aandoening heeft een sterke voorkeur om regulier betaald werk te verrichten

Kenniscentrum Phrenos website

Zestig procent van de personen met een ernstige psychische aandoening heeft een sterke voorkeur om regulier betaald werk te verrichten

Ook in Duitsland wordt in de behandelrichtlijn voor personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) aanbevolen om op het domein van begeleid werken voor deze doelgroep het Individuele Plaasting en Steun (IPS) programma te volgen. Een belangrijke voorwaarde voor toelating tot een IPS-interventie is de uitgesproken voorkeur van een deelnemer voor regulier (competitief) betaald werk. In deze Duitse cross-sectionele studie werd in kaart gebracht wat de huidige werksituatie is en hoe groot de wens is voor regulier betaald werk bij een groep van 383 EPA-patiënten in 10 Duitse regio’s. Verder werd bekeken met welke kenmerken een sterke voorkeur voor regulier betaald werk samenhangt. Alle deelnemers werden geïnterviewd en naast de Global Assessement of Functioning (GAF) en de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) werden de Measure of participation and social inclusion for use in people with a chronic mental disorder (F-INK) en de Client sociodemographic and service receipt inventory (CSSRI) afgenomen. De data werden geanalyseerd met behulp van binaire logistische regressie modellen. De belangrijkste diagnoses (volgens ICD-10) in de onderzoeksgroep waren: depressie (59%), schizofreniespectrum stoornis (31%) en biploaire stoornis (10%). Het bleek dat een meerderheid (60%) een sterke voorkeur voor regulier betaald werk had en 23% van de deelnemers had hiervoor heel weinig belangstelling. Op het moment van het interview had 28% regulier betaald werk; ook 28% had geen (of marginaal) werk, terwijl 5% een beschutte werkplek had, 23% gestopt was met werken vanwege gezondheidsredenen, 7% een opleiding volgde en 9% had een pensioenuitkering of zorgde voor eenhuishouden. In de groep die werkloos was, gaf 66% aan dat ze graag een regulier betaalde baan wilde. Voorspellers voor de voorkeur voor werk waren: de personen met EPA + een comorbide somatische aandoening hadden weinig voorkeur om regulier betaald te gaan werken, terwijl de groep met een bipolaire stoornis én de groep die van zichzelf dacht goed te kunnen werken een grote voorkeur voor regulier betaald werk uitspraken.
Gühne U, Pabst A, Löbner M, Breilmann J, Hasan A, Falkai P, Kilian R, Allgöwer A, Ajayi K, Baumgärtner J, Brieger P, Frasch K, Heres S, Jäger M, Küthmann A, Putzhammer A, Schneeweiß B, Schwarz M, Becker T, Kösters M, Riedel-Heller SG. (2021). Employment status and desire for work in severe mental illness: results from an observational, cross-sectional study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2021 Sep;56(9):1657-1667.

Back To Top