Skip to: Zelfstigma neemt af bij jongeren met psychische problemen na gemengde workshops met ‘gezonde’ jongeren

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfstigma neemt af bij jongeren met psychische problemen na gemengde workshops met ‘gezonde’ jongeren

Sociaal contact is een van de strategieën die kunnen worden ingezet in de anti-stigma programma’s. Volgens het WHO algemene actieplan voor de geestelijke gezondheid is stigma een van de belangrijkste sociale barrières voor het zoeken van hulp voor psychische problemen. In dit Spaanse onderzoek worden de ontwikkeling en de evaluatie van een speciaal anti-stigma programma (SoycomoTu workshops) voor adolescenten en jong volwassenen (15-35 jaar) beschreven (25 deelnemers met – o.a. psychotische stoornis, angststoornis, depressie, autisme- en 22 deelnemers zonder psychische problemen). Het programma bestaat uit vijf workshops (fotografie; koken; theater; radio en video; kunst en schilderen) die door speciaal getrainde, maar per se niet uit de ggz hulpverlening afkomstige, begeleiders werden georganiseerd en waaraan per workshop naast 5 mensen met psychische problemen at random 4 of 5 mensen zonder psychische problemen (‘gezonde’ mensen) worden toegevoegd. De workshops bestonden uit 20 wekelijkse sessies van 2 uur en daar kwamen opdrachten uit voort waarin moest worden samen gewerkt. Voor en na de workshops werden bij alle deelnemers de meeste van de volgende vragenlijsten afgenomen: de Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI), de Public Stigma Assessment Scale 3E (Martinez-Hidalgo, 2015), de Attribution Questionnaire AQ-27, de Rosenberg Self-Esteem Questionnaire en een semigestructureerd interview. Voor de deelnemers met een psychische stoornis werd na de workshops een significante daling van het zelf-stigma gemeten (t(22)=3.547; p=0.002; Cohen’s d=0.74). Twee factoren uit de ISMI, n.l. onderschrijven van stereotypen en stigma weerstand, scoorden significant positiever, d.w.z. minder beamen van stereotypen en meer weerstand tegen stigma. Voor alle deelnemers gold dat het zelfvertrouwen was toegenomen.
Martínez-Hidalgo MN, Lorenzo-Sánchez E, López García JJ, Regadera JJ. (2017). Social contact as a strategy for self-stigma reduction in young adults and adolescents with mental health problems. Psychiatry Res. Dec 13;260:443-450.

Back To Top