Skip to: Zelfstigma bij personen in begeleid werkprojecten neemt alleen af zonder discriminatie op de werkvloer

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfstigma bij personen in begeleid werkprojecten neemt alleen af zonder discriminatie op de werkvloer

Arbeidsrehabiltatie- en begeleid werkenprojecten voor mensen met psychische problemen zijn meestal wel effectief op werkuitkomsten, maar het is minder bekend wat de effecten zijn op het algemene sociale functioneren. In deze Zwitserse studie (n=116) werd onderzocht wat de invloed was van ervaren discriminatie op de werkvloer op het zelfstigma en de stigmastress van cliënten die middels arbeidsrehabilitatietrajecten al dan niet aan het werk waren gekomen. Zelfstigma werd op baseline en na 1 jaar gemeten met de Internalized Stigma of Mental Illness scale (ISMI). Met andere instrumenten werd ook nog gemeten: in hoeverre stigma door de cliënten als schadelijk werd ervaren en welke copingstrategieën werden ingezet om met stigma om te gaan.In vergelijking met degenen die helemaal geen werk hadden gevonden (n=30), hadden degenendie gewerkt hadden en geen discriminatie hadden ervaren (n=25) na 1 jaar significant minder zelfstigma en stigmastress. Bij degenen die gewerkt hadden maar wel discriminatie hadden ervaren (n=38) was het zelfstigma en de stigmastress niet significant afgenomen. Interventies die discriminatie op de werkvloer verminderen en het verbeteren van copingstrategieën kunnen de positieve effecten van begeleid werken ook op het sociale domein doen toenemen.
Rüsch N,Nordt C,Kawohl W, Brantschen E, Bärtsch B, Müller M, Corrigan PW & Rössler W (2014). Work-Related Discrimination and Changein Self-Stigma Among PeopleWithMentalIllness During Supported Employment. Psychiatric Services 65 (12), 1496-1498.

Back To Top