Skip to: Zelfbevestigingstraining en psychoeducatie lijken de beste psychologische interventies om persoonlijk stigma bij patiënten met schizofrenie te verminderen

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfbevestigingstraining en psychoeducatie lijken de beste psychologische interventies om persoonlijk stigma bij patiënten met schizofrenie te verminderen

Persoonlijk stigma omvat ervaren stigma, zelfstigma en waargenomen stigma. Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen in hun herstelproces veel hinder ondervinden van persoonlijk stigma. Onderzoeken naar de werkzaamheid van psychologische interventies om persoonlijk stigma te verminderen zijn nog niet eenduidig. Er zijn geen studies waarin de werkzaamheid van die interventies met elkaar vergeleken worden. Het doel van deze Chinese systematische review en netwerk meta-analyse (n=21 studies) was de werkzaamheid en hiërarchie van psychologische interventies ter vermindering van persoonlijk stigma bij mensen met schizofrenie op te sporen en de meest effectieve te selecteren. Netwerk-meta-analyses vergelijken de effecten van verschillende interventies voor dezelfde aandoening (in dit geval persoonlijk stigma). Traditionele meta-analyses vergelijken slechts twee interventies. De hiërarchie van de interventies werd gerapporteerd in zgn. SUCRA’s (surface under the cumulative ranking curve). Hoe groter het oppervlakte onder de curve, des te waarschijnlijker is een hoge plaats in de rangorde. De richtlijn van de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for meta-Analyses (PRISMA-NMA) werd gevolgd. Er werd gezocht in Engelstalige en Chineestalige databases. Zes van de gevonden relevante studies zijn alleen in het Chinees toegankelijk. De meeste studies evalueerden de uitkomsten met de Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) schaal. Bijna alle studies hebben slechts effecten op de korte termijn gemeten. In de vergelijking scoorden de Chinese zelfbevestigingstraining in groepsverband (=group self-assertiveness training) (SMD=2.15) en psychoeducatie in groepsverband (SMD=0.90) significant beter dan de andere interventies (zoals o.a.: cognitieve gedragstherapie; samengestelde interventie; narrative enhancement and cognitive therapy; mindfulness-based cognitive therapy). Deze twee interventies hebben de hoogste waarschijnlijkheid om de meest effectieve psychologische interventies voor verminderen van persoonlijk stigma te zijn.
Luo H, Li Y, Yang BX, Chen J, Zhao P. (2022) Psychological interventions for personal stigma of patients with schizophrenia: A systematic review and network meta-analysis. J Psychiatr Res. 2022 Apr;148:348-356.

Back To Top