Skip to: Werklozen die hun potentiële werkgever niet over hun psychologische problemen informeren vinden eerder werk

Kenniscentrum Phrenos website

Werklozen die hun potentiële werkgever niet over hun psychologische problemen informeren vinden eerder werk

Mensen met psychische problemen zijn vaak werkloos en vinden moeilijk werk. Voor een deel is dat te wijten aan een discriminerende houding bij werkgevers ten aanzien van sollicitanten met psychische problemen. Keuzehulpen met afwegingen over of en wanneer werkgevers te informeren, zoals de CORAL (Verzwijgen of vertellen), kunnen op korte termijn tot betere uitkomsten leiden. In deze Duitse studie werden eerst via advertenties werkzoekenden met psychische problemen geworven (n=301) en getest op de mate van hun psychische problemen en na 6 maanden weer benaderd met de vraag of ze werk hadden en welke strategie (verzwijgen of vertellen) ze hadden gekozen als ze een sollicitatiegesprek hadden gevoerd. De werkzoekenden werden alleen tot de studie toegelaten als ze hoger dan 13 op de K6 Psychological Distress Scale scoorden of hoog op de CAGE-AID. Daarnaast moesten ze boven de 17 scoren op de World Health Organisation Disability Assessment Schedule 2.0 (WHO-DAS). Ook werd de Duitse versie van de Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) afgenomen en nagevraagd hoeveel tijd ze wekelijks aan het zoeken naar werk besteedden. Ook werd gevraagd hoe prettig ze zich voelden bij het informeren van de werkgever over hun psychische gezondheid. De analyses werden gedaan met behulp van logistische regressie modellen. Na correctie op sociaal-demografische variabelen, duur van de werkloosheid en depressieve symptomen, werden de significante voorspellers van het hebben van werk na 6 maanden berekend: een grotere weerstand om iets over de eigen psychische problemen te vertellen voorspelde voor een groot deel het weer aan het werk zijn. Het weer vinden van werk werd ook geassocieerd met : mannelijk geslacht, betere opleiding, minder symptomen en groter arbeidsverleden.
Rüsch N, Corrigan PW, Waldmann T, Staiger T, Bahemann A, Oexle N, Wigand M, Becker T. (2018). Attitudes Toward Disclosing a Mental Health Problem and Reemployment: A Longitudinal Study. J Nerv Ment Dis. 2018 May;206(5):383-385.

Back To Top