Skip to: Werken heeft positieve invloed bij ernstige psychische aandoeningen

Kenniscentrum Phrenos website

Werken heeft positieve invloed bij ernstige psychische aandoeningen

De verhouding tussen werken en geestelijke gezondheid (GG) is complex. Zo heeft een psychiatrische stoornis vaak een negatief effect op arbeidsmarktuitkomsten en heeft werkloosheid vaak negatieve effecten op het ervaren psychologisch welbevinden in de algemene bevolking. In deze Amerikaanse quasi-experimentele prospectieve studie (N=5162) werd op het niveau van de staat Maryland gekeken naar de causale effecten van het vinden van werk door mensen met EPA op de GG-status én op de zorgkosten. De data over de GG-status en werkstatus werden gevonden in de Outcomes Measurement Survey (OMS) van het Public Mental Health System (PMHS) van Maryland waar deze standaard periodiek op persoonsniveau worden verzameld. De GG-status werd gemeten met de Behavior And Symptom Identification Scale (BASIS-24). De data uit de metingen op baseline, na 6 en 12 maanden werden met elkaar vergeleken. De GG-status werd ongeveer 6 maanden na de verandering in werkstatus gemeten. Om te controleren voor en te testen op potentiele endogeniteit van werk (“foute” correlatie) werd gebruik gemaakt van de statistische methode Full Information Maximum Likelihood (FIML) schatting. De gemiddelde marginale effecten van werk op BASIS-24 scores waren gering in effectgrootte maar zijn wel positief en statistisch significant voor alle scores, behalve emotionele labiliteit (0.06, p-waarde: 0.130): depressie (verbetering van 0.17), relaties: 0.14 verbetering, functioneren: 0.15 verbetering, totale score: 0.12 verbetering. De totale ggz-kosten van degenen die werken nemen gemiddeld $ 538 af in periode van 6 maanden. De testen voor endogeniteit waren grotendeels niet-significant, behalve voor de depressie scores, die marginaal significant waren. Voor personen met de laagste baseline scores waren de effecten van werk het grootst.
Gibbons BJ, Salkever DS. (2019). Working with a Severe Mental Illness: Estimating the Causal Effects of Employment on Mental Health Status and Total Mental Health Costs. Adm Policy Ment Health. Jul;46(4): 474-487.

Back To Top