Skip to: Werk kan heilzaam zijn voor de geestelijke gezondheid van de werknemer

Kenniscentrum Phrenos website

Werk kan heilzaam zijn voor de geestelijke gezondheid van de werknemer

Er is al veel geschreven over de negatieve invloed van werk op de ontwikkeling van psychische problemen en over mogelijke risicofactoren op de werkplek die slecht zouden zijn voor de geestelijke gezondheid van de werknemer. Uit een grote Britse studie van Waddell en Burton (2006) kwam echter naar voren dat het hebben van werk over het algemeen goed is voor de gezondheid en het welzijn, en dat in de meeste situaties de voordelen van werk groter zijn dan de risico’s. In deze Australische meta-review (n=4) werd onderzocht in hoeverre werk gunstig is voor de geestelijke gezondheid van de werknemer. De reviews werden beoordeeld met behulp van de Assessment of Methodological Quality of Systematic Reviews (AMSTAR). Slechts 4 studies hadden minimaal matige kwaliteit. De rest was van mindere kwaliteit. Werk kan goed zijn voor de geestelijke gezondheid door één van de volgende redenen: 1. Personen met een slechte geestelijke gezondheid hechten aan werk en ervaren voordelen ervan; 2. Werk komt tegemoet aan belangrijke psychosociale behoeftes en vergemakkelijkt herstel van slechte geestelijke gezondheid; 3. Vrouwen die werken ervaren minder psychologisch leed; 4. Werk is met name goed voor de geestelijke gezondheid van de werknemer als er ondersteunende supervisie op de werkplek geboden wordt. Het hebben van een baan wordt geassocieerd met meer gevoel van autonomie, verbeterd welzijn, minder symptomen van depressie en/of angst, meer coping vaardigheden, grotere sociale status en unieke mogelijkheden voor persoonlijke groei.
Modini M, Joyce S, Mykletun A, Christensen H, Bryant RA, Mitchell PB, Harvey SB. (2016). The mental health benefits of employment: Results of a systematic meta-review. Australas Psychiatry. 24(4), 331-6.

Back To Top