Skip to: Werk hebben vergroot gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en positief zelfbeeld

Kenniscentrum Phrenos website

Werk hebben vergroot gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en positief zelfbeeld

Uit recente schattingen komt naar voren dat 55% van de volwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA) tussen de 18 en 64 jaar (parttime) werk heeft, tegenover 76% van de algemene bevolking. Er is relatief weinig bekend welke waarde jongvolwassenen met EPA toekennen aan het hebben van werk. In deze Amerikaanse studie werden met behulp van ervaringsdeskundigen interviews gehouden met deelnemers aan drie verschillende soorten arbeidsbegeleidingsprojecten (n=57; 18-30 jaar). De geïnterviewden volgden een traject bij een Arbeidsrehabilitatie-, een Individuele Plaatsing en Steun (IPS)- of een Clubhouse programma. De data werden geanalyseerd met behulp van een thematische analyse benadering. De antwoorden op de vraag ‘Wat betekent werk voor je?’ kunnen in vier categorieën worden ingedeeld: 1.Werk geeft financiële onafhankelijkheid van de familie en het geeft ook een gevoel van stabiliteit; 2. Psychologische functies: werk geeft het gevoel van een doel te hebben, van belang te zijn; werk kan ook een gevoel van identiteit geven; werk biedt structuur aan de dag; 3. Sociale functies: werk geeft stabiliteit en een gevoel van verbondenheid; op het werk kunnen er relaties worden opgebouwd; 4. Herstel: alleen Latino’s gaven aan dat werk een positieve omgeving is die kan bijdragen aan het omgaan met en overwinnen van hun diagnose. Werk geeft de mogelijkheid om zich sociaal te engageren en kan het gevoel geven aan de maatschappij bij te dragen. Voor sommige jongvolwassenen draagt het hebben van werk bij aan hun gevoelens van eigenwaarde, hun zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. De auteurs merken op dat IPS erg gericht is op het snel vinden van betaald werk, maar gezien de psychologische en sociale betekenissen die er door de cliënten aan werk worden toegekend zou het beter zijn langer door te zoeken naar een baan die ook meer aan die behoeftes voldoet.
Torres Stone RA, Sabella K, Lidz CW, McKay C, Smith LM. (2018). The meaning of work for young adults diagnosed with serious mental health conditions. Psychiatr Rehabil J. Dec;41(4):290-298.

Back To Top