Skip to: Wereldwijd ervaart ongeveer tachtig procent van de personen met een ernstige depressieve stoornis discriminatie

Kenniscentrum Phrenos website

Wereldwijd ervaart ongeveer tachtig procent van de personen met een ernstige depressieve stoornis discriminatie

In deze cross-sectionele studie (N=1082) werden data uit 35 landen (waaronder Nederland) gebruikt van het Anti Stigma Programme European Network (ASPEN) en van de International Study of Discrimination and Stigma for Depression (INDIGO-Depression). Bij alle deelnemers –allen hebben de DSM-IV diagnose Major Depressive Disorder- werd door onafhankelijke onderzoekers de Discrimination and Stigma Scale-version 12 (DISC-12) afgenomen. Het blijkt dat 79% van de respondenten op ten minste één levensdomein daadwerkelijk discriminatie heeft ervaren. Dit is iets lager dan bij personen met schizofrenie. Bij een aantal respondenten heeft dit ertoe geleid dat men gestopt is met: het zoeken van een intieme relatie (37%); solliciteren voor werk (25%); zich inschrijven voor een studie (20%). Met behulp van een negatieve binomiale regressie analyse werd bekeken met welke variabelen hogere niveaus van ervaren discriminatie samenhangen. Hogere ervaren discriminatie hangt samen met: meerdere depressieve episodes te hebben gehad [0.20]; ten minste één opname achter de rug te hebben [0.29]; slechter sociaal functioneren [0.10]; onbetaald werk verrichten [0.34]; op zoek zijn naar werk [0.26] en werkloos zijn [0.22]. Geanticipeerde discriminatie blijkt niet noodzakelijk te correleren met ervaren discriminatie: 47% van de respondenten die verwachten gediscrimeerd te gaan worden bij het vinden van werk had geen discriminatie in dat domein ervaren. Discriminatie van personen met een ernstige depressieve stoornis vormt een barrière voor sociale participatie en succesvolle integratie op de arbeidsmarkt.
Lasalvia A, Zoppei S, Van Bortel T, Bonetto C, Cristofalo D, Wahlbeck K, Vasseur Bacle S, Van Audenhove C, Van Weeghel J, Reneses B, Germanavicius A, Economou M, Lanfredi M, Ando S, Sartorius N, Lopez-Ibor JJ, Thornicroft G & the ASPEN/INDIGO Study Group (2012). Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional survey. The Lancet, Early Online Publication, 18 October 2012.

Back To Top