Skip to: Weinig bewijs voor verbetering lichamelijke gezondheid personen met EPA bij inzet ervaringsdeskundigen

Kenniscentrum Phrenos website

Weinig bewijs voor verbetering lichamelijke gezondheid personen met EPA bij inzet ervaringsdeskundigen

Personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) leven gemiddeld 10 à 20 jaar korter dan de algemene bevolking. Dat is grotendeels toe te schrijven aan cardiovasculaire-, ademhalings- en metabole ziektes. Er is behoefte aan nieuwe manieren om de toegang van EPA tot interventies om lichamelijke gezondheid verbeteren te verruimen. Het inzetten van peer support door ervaringsdeskundigen is een van die potentieel effectieve manieren. In deze Engelse systematische review (n=7) werd bekeken in hoeverre peer support interventies (PSI) de lichamelijk gezondheid, leefstijl factoren en/of het nakomen van afspraken die verband houden met de lichamelijke gezondheid kunnen verbeteren. Er werden 7 artikelen geïncludeerd, 3 RCT’s en 4 pretest / posttest studies. Er was grote heterogeniteit in de wijze waarop PSI werden ingezet. De meeste studies hadden weinig deelnemers. Uit drie studies kwam naar voren dat de inzet van ervaringsdeskundigen tot niet-significante vermindering in het lichaamsgewicht bij de EPA leidde. Uit drie studies bleek de invloed van PSI op leefstijl veranderingen tweeslachtig. Slechts in één studie werd aangetoond dat PSI de zelf gerapporteerde lichamelijke activiteit en eetgewoontes verbeterden. In vier studies waren de uitkomsten ten aanzien van een verbetering in het nakomen van afspraken om de lichamelijke gezondheid te verbeteren (zoals fitness trainingen) onduidelijk. Het bewijs dat het inzetten van ervaringsdeskundigen invloed heeft op een verbetering van leefstijl factoren of lichamelijke gezondheid is mager.
Stubbs B, Williams J, Shannon J, Gaughran F, Craig T. (2016). Peer support interventions seeking to improve physical health and lifestyle behaviours among people with serious mental illness: A systematic review. Int J Ment Health Nurs. 25(6), 484-495.

Back To Top