Skip to: Voor personen met schizofrenie is IPS vooral effectief in combinatie met neurocognitieve training

Kenniscentrum Phrenos website

Voor personen met schizofrenie is IPS vooral effectief in combinatie met neurocognitieve training

Hoewel uit veel studies al duidelijk is geworden dat Individual Placement and Support (IPS) voor mensen met ernstige psychische problemen de meest effectieve vorm van arbeidsrehabilitatie is, is het veel minder duidelijk of IPS ook effectief is voor personen met schizofrenie. Ondanks IPS blijkt over het algemeen maar 15% van de personen met schizofrenie regulier betaald werk te hebben. In de RCT’s die de effectiviteit van IPS testen heeft over het algemeen wel 60% van de deelnemers de diagnose schizofrenie of schizo-affectieve stoornis. Het doel van deze Australische systematische review was meer inzicht te krijgen in wanneer IPS effectief is voor personen met de diagnose schizofrenie. Er werden slechts acht studies gevonden die aan de inclusiecriteria voldeden. Hieruit komt naar voren dat IPS bij personen met schizofrenie vooral werkt als tegelijkertijd ook Neurocognitive Enhancement Therapy (NET) of andere cognitieve trainingsinterventies worden aangeboden. Er lijkt dus een verband tussen cognitie en de effectiviteit van IPS. IPS blijkt zowel te werken in de eerste fasen van de ziekte als voor oudere cliënten.Volgens de auteurs wordt IPS de nieuwe standaard en ligt de uitdaging in het verbeteren van de uitkomsten voor personen met schizofrenie door gelijktijdig interventies, afhankelijk van de geconstateerde beperkingen, op andere domeinen aan te bieden (naast cognitieve trainingen, bijv. trainingen i.v.m. sociale cognitie, psycho-educatie).
Lim Y, Millington M & Mpofu E (2014). The Evidentiary Basis for Supported Employment Practice for Workers with Schizophrenia: A Thematic Analysis. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 17 (2), 93-113.

Back To Top