Skip to: Voor personen met ernstige psychische aandoeningen is Cognitieve Remediatie Training gunstig voor hun werkuitkomsten

Kenniscentrum Phrenos website

Voor personen met ernstige psychische aandoeningen is Cognitieve Remediatie Training gunstig voor hun werkuitkomsten

Slechts een klein deel van de mensen met ernstige psychische problemen heeft werk. Uit onderzoek blijkt dat het vinden en behouden van werk bij deze groep gedeeltelijk samenhangt met cognitieve beperkingen. Computer-ondersteunde cognitieve remediatie (CACR) is een interventie gericht op het verbeteren van de cognitieve functies. Uit enkele meta-analyses en systematische reviews is gebleken dat CACR het cognitieve functioneren bij personen met schizofrenie kan doen verbeteren. Het doel van deze Chinese meta-analyse was om specifiek te kijken naar de effectiviteit van CACR op het vinden en behouden van werk (zowel regulier betaald werk als gesubsidieerde werkplekken). Er werden 8 RCT’s en 1 prospectief gecontroleerde studies gevonden die aan de zoekcriteria voldeden (totale n=740; studies uit VS, Duitsland, Italië, Singapore en Japan). De primaire uitkomstmaat was arbeidsparticipatie. De secundaire uitkomstmaten waren: totaal aantal gewerkte dagen in een jaar en de totale verdiensten in een jaar. De CACR-interventie duurde van 2 maanden tot 2 jaar en de follow-up varieerde van 1 tot 3 jaar. Het risicoverschil tussen het totaal van de groepen bedroeg 0.20: dit betekent dat de interventiegroep 20% meer arbeidsdeelname (werk) had dan de controlegroep (BI= 5%-35%). De secundaire uitkomstmaten werden uitgerekend met behulp van mean differences. Per jaar werkte de interventiegroep 19,5 dag meer dan de controlegroep en verdiende (omgerekend) US$ 959 meer per jaar. Overigens: bij de laatste subgroepanalyses was er geen significant verschil tussen de groepen. Dit wordt niet expliciet door de auteurs vermeld. Ook kwam naar voren dat langere CACR-trainingen niet effectiever waren dan korte.
Chan JY, Hirai HW, Tsoi KK. (2015). Can computer-assisted cognitive remediation improve employment and productivity outcomes of patients with severe mental illness? A meta-analysis of prospective controlled trials. Journal of Psychiatric Research 68 (Sep), 293-300.

Back To Top