Skip to: Voor de meeste cliënten is Forensic Assertive Community Treatment (FACT) essentieel om hun leven weer op de rails te krijgen

Kenniscentrum Phrenos website

Voor de meeste cliënten is Forensic Assertive Community Treatment (FACT) essentieel om hun leven weer op de rails te krijgen

In Nederland staat FACT voor Functie Assertive Community Treatment, in de VS voor Forensic Assertive Community Treatment (FACT). Het Amerikaanse FACT richt zich op personen met een ernstige psychiatrische stoornis die met justitie in aanraking zijn geweest en poogt de cliënten uit de gevangenis te houden. Het F-ACT-team heeft directe contacten met de reclassering. Omdat er weinig onderzoek gedaan is naar de ervaringen van de FACT-cliënten zelf, werden voor dit kwalitatieve onderzoek 14 FACT-cliënten uitgebreid geïnterviewd. Er werd hen gevraagd hoe hun leven er uit zag vóór ze in contact kwamen met FACT, hoe het F-ACT-team hen geholpen heeft en wat hen eventueel niet bevalt aan de FACT-bemoeienis. Over het algemeen zag het leven van de respondenten er vóór de FACT-bemoeienis chaotisch en eenzaam uit. De meesten kenden periodes van dakloosheid, hadden vaak in de gevangenis gezeten en waren verslaafd aan alcohol of drugs. Omdat FACT helpt de cliënten aan huisvesting te komen (via Housing First), contacten met hun reclasseringsambtenaar onderhoudt en toegang biedt tot noodzakelijke GGZ-hulp (medicatie en psychiaters) werden deze zaken het meest genoemd als zeer positief aan FACT, naast het feit dat de respondenten het essentieel vinden om altijd iemand te kunnen bellen. FACT houdt hen uit de gevangenis en wordt zelfs als een life-saving interventie benoemd. De onvoorwaardelijke steun vanuit het F-ACT-team zorgt er voor dat de therapeutische band stevig blijft.
Cuddeback GS, Pettus-Davis C & Scheyett A (2011). Consumers’ Perceptions of Forensic Assertive Community Treatment. Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (2), 101-109.

Back To Top