Skip to: Voor daklozen met ernstige psychische problemen zijn drugsmisbruik en strafblad grootste barrières om aan werk te komen

Kenniscentrum Phrenos website

Voor daklozen met ernstige psychische problemen zijn drugsmisbruik en strafblad grootste barrières om aan werk te komen

Onder daklozen is het werkloosheidscijfer meer dan 80%. De prevalentie van psychische problemen onder daklozen is hoog. In deze Canadese kwalitatieve studie (n=27) onder personen met een psychische stoornis die dakloos zijn (geweest) werd onderzocht welke barrières zijzelf ervaren ten opzichte van het vinden van regulier betaald werk tijdens de periode(s) van dakloosheid. De deelnemers zaten tijdens het semigestructureerde interview in een IPS-traject. Van de geïnterviewden hadden er 17 een depressieve en 7 een psychotische stoornis. De meest genoemde obstakels om regulier betaald werk te vinden waren in volgorde van frequentie en intensiteit: 1. Middelenmisbruik; 2. Het hebben van een strafblad; 3. De regels van de daklozenopvang; 4. De problemen om aan adequate psychiatrische zorg te komen. Door middelengebruik mogen ze (vaak) niet in de opvang waardoor ze op straat moeten blijven, wat zeer vermoeiend is. Vooral de depressieve geïnterviewden met een strafblad (vaak als gevolg van lichte vergrijpen) durfden niet eens te solliciteren. Om deze doelgroep aan het werk te krijgen moet er eerst aandacht zijn voor zelfstigma, de zorgen die men maakt over een strafblad en het gebruik van drugs en/of alcohol. Een stabiele huisvesting is een eerste vereiste.
Poremski D, Whitley R & Latimer E (2014). Barriers to obtaining employment for people with severe mental illness experiencing homelessness. Journal of Mental Health 23 (4), 181–185.

Back To Top